Zemské jádro generuje vlny, které zapříčiňují nejen seismickou činnost (zemětřesení), ale zároveň vytváří magnetické pole Země. Vědci toho o jádru ani magnetickém poli zatím mnoho neví, nicméně díky zkoumání zemětřesení nyní přišli geologové s objevem, který by jim mohl pomoci oba problémy objasnit.

Vědci objevili už dávno, že teplota zemského jádra při zemětřesení kolísá, jen se nevědělo proč. Nyní se rozhodli zkoumat opakující se zemětřesení. Díky novým metodám zjistili, že zemské jádro rotuje.

Výzkum vedla profesorka geologie a spoluautorka studie Xiaodong Song z Peking University. Spolu s dalšími kolegy zkoumala zemětřesení, která se opakují na stejných místech, tzv. dublety. To jim pomohlo kategorizovat seismické signály vycházející ze zemského jádra. Jelikož zkoumali zemětřesení stále na stejných místech, signály nemohlo ovlivnit okolní prostředí. I přesto se signály měnily.

Některé z generovaných vln se na povrch dostaly přes kovovou vrstvu, která se nachází pod vnitřním pláštěm jádra. To zapříčinilo lámání vln, a proto se od ostatních odlišovaly. Avšak to, které vlny prošly kovovou vrstvou, a které ne, se měnilo ještě v průběhu zemětřesní. Jev vysvětlují jediným způsobem - jádro musí rotovat. Kdyby bylo jádro statické, vlny by se v průběhu zemětřesní neměnily.

Song řekla: „Důležité je, že se vlny lámou ještě před tím, než se odrazí od hranice vnitřního jádra, což znamená, že změny vln přichází přímo zevnitř jádra, ne až z jeho povrchu.“

Rotující zemské jádro je rozhodně důležitým milníkem při zkoumání původu magnetického pole Země. Vědcům tak výrazně pomůže ve snaze pochopit jeho povahu.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science
Obrázek: Michael Vincent