V časopise Stem Cells Translational Medicine byla publikována zajímavá studie o dopravení prekurzorových nervových buněk (NSC) do míchy potkana. Pokud by se povedlo přenést metodu do praxe jednalo by se o pokrok v léčbě neurodegenerativních poruch a zranění.

NSC mají schopnost diferencovat v několik buněčných typů na základě prostředí, do kterého se dostanou. Díky tomu by mohly pomoct při poruchách míchy. Avšak současné techniky aplikace nebyly úplně vhodné. Injekční podání přímo do míšního parenchymu mohlo způsobit zranění a krvácení.

Nová technologie umožňuje aplikaci většího množství buněk bez poranění povrchu míchy. Proliferativní buňky pak mohou migrovat do míšního parenchymu a množit se v různých částech míchy. Díky tomu je toto řešení vhodné pro poruchy, při kterých je potřeba zvýšit populaci oligodendrocytů a astrocytů.

Zatím se jedná o preklinický model, který je daleko od uvedení do lékařské praxe. Dalším krokem bude definování správného dávkování. České čtenáře navíc potěší, že se na studii podíleli i vědci z Akademie věd České republiky.

Zdroj:https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sctm.19-0156
Foto: Trust "Tru" Katsande, Unsplash