Nevládní organizace INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky), jež si klade za cíl popularizaci a vzdělávání o tématu cirkulární ekonomiky, proto společně s nově vzniklou konzultační společností CIRA Advisory spouští online vzdělávací platformu o cirkulární ekonomice určenou firmám i široké veřejnosti.

Obsahem této platformy budou webináře vedené odborníky. Účastníci se v nich dozvědí, jak využít cirkulární ekonomiku v době současné krize, jak si udělat cirkulární kancelář i jak uplatnit oběhové hospodářství v gastronomii nebo energetice.

„Právě poptávka českých podnikatelů, zastupitelů i manažerů po vzdělání v této oblasti stojí za vznikem nové série webinářů. Postupně chceme vybudovat online akademii nabízející kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. Ve spolupráci s nejkovanějšími odborníky budeme účastníkům přinášet praktické a hloubkové informace o tématech cirkulární ekonomiky a pomáhat tak k jejich šíření v českém prostředí,“ říká Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN a spoluzakladatelka CIRA Advisory.

Na nadcházejícím zdarma dostupném webináři konaném ve středu 27. května od 17:00 se účastníci dozvědí, jak s cirkulární ekonomikou začít, a to u sebe v kanceláři. O týden později pak další webinář nabídne vhled do legislativy EU a jejích plánů v oblasti cirkulární ekonomiky. O cirkulárních zdrojích energie bude mluvit Petr Novotný z INCIEN, čerstvý držitel prestižní E.ON Energy Globe. Jak se cirkulární principy uplatňují ve stavebnictví, prozradí architekt Karel Goláň a expertka na fondy Michala Pešková pomůže s orientací v dotacích na cirkulární projekty.

S výběrem témat pomohli organizátorům zájemci v dotazníkovém šetření. Webináře se konají vždy v odpoledních hodinách, aby byly dostupné pro co nejširší skupinu účastníků. Větší dostupnost zajišťuje i online forma kurzů, která je v posledních letech čím dál populárnější díky nižším nárokům na čas i místo. Většina cirkulárních webinářů je bezplatných, za ty odbornější dají účastníci nízký příspěvek. Po prázdninové pauze naváže druhá série webinářů s novými aktuálními tématy.

Kompletní přehled nejbližších cirkulárních webinářů naleznete na stránkách společnosti CIRA Advisory.

Zdroj: Tisková zpráva INCIEN
Úvodní obrázek: Unsplash