Rakovina je nejen zákeřná nemoc, ale také náročný oříšek, který se snaží rozlousknout vědecké týmy celého světa již po několik generací. Nyní se jeden z nich opět o krok přiblížil k účinnější léčbě této nemoci, spočívající ve včasné diagnostice. Odborníci všech vědeckých odvětví, včetně lékařů, se shodují, že klíčovým bodem pro léčbu rakoviny je její, co nejčasnější, odhalení. Při brzké a přesné diagnostice tumoru mohou být pacientovy šance na pětileté přežití až 91%, naopak při pozdním odhalení nemoci se uvádějí hodnoty pouze okolo 26%.

Právě diagnostikou a testováním se zabýval tým z Kalifornské univerzity v San Diegu, který vyvinul zcela nový druh krevního testu s názvem PanSeer. Podle vědců tohoto týmu, měly výzkumy jejich předchůdců několik slabin a oni se na diagnózu zaměřili z trochu jiné perspektivy.

Zatímco pro jejich kolegy byli vždy vzorkem lidé, kteří už v průběhu svého života rakovinu prodělali, tým Kalifornské univerzity vybíral mnohem širší spektrum testovaných. Podle Kun Zhanga, jednoho z autorů studie, jsou metody, využívající pouze dříve nemocné, jenom stejně dobré, jako ty již existující.

Dalším významným rozdílem jsou zkoumané struktury. Většina předešlých testů se zaměřovala na genetické mutace, přítomnost určitých proteinů nebo chemické poškození DNA. Kun Zhangův tým naopak odhaloval přítomné vzorce tzv. methylace, tedy chemické změny v DNA. Právě methylace se v minulosti ukázala jako možný indikátor rakovinových změn.

Samotná studie byla založena na longitudinálním výzkumu v Čínské provincii Tchaj-čou. Z celkového počtu obyvatel provincie, což je zhruba 1,5 mil, absolvovalo Pan Seerův test 123 tisíc zdravých jedinců, kterým byly po dobu 10 let pravidelně odebírány vzorky krve. Celkem se tedy nashromáždilo více než 1,6 miliónů vzorků.

Další postup spočíval v analýze methylace na 500 místech genetického kódu a pomocí umělé inteligence byla poté stanovena pravděpodobnost výskytu rakoviny. Vědecký tým se ve studii zaměřoval na 5 nejčastějších druhů tumorů: žaludku, jícnu, kolorektálního karcinomu, jater a plic.

Po vyhodnocení všech nasbíraných vzorků vědci potvrdili možnost výskytu rakoviny u 575 jedinců, kterým byl v průběhu 5 let nádor skutečně diagnostikován. To dělá z PanSeerova testu velmi účinnou diagnostickou metodu, která dokáže rakovinu odhalit již 4 roky před jejími projevy s pravděpodobností 90%.

Kalifornský tým výzkumníků ale nechce nic uspěchat a nově vyvinutý test čeká ještě nezávislé ověřování ze strany jiných vědeckých skupin. Pokud ale všechno půjde tak rychle, jako doposud, bude možné se s novým PanSeerovým testem setkat v nemocnicích v řádce několika let.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41467-020-17316-z#Sec1

Zdroj: Nature Communications, zdroj titulní fotografie: ThisisEngineering RAEng, Unsplash