Když bylo naše Slunce mladé, bylo obklopeno rotujícím diskem plynů a prachu, z kterých se zrodily planety. Myslelo se, že oběžné dráhy planet, které byly stvořeny raně, byly uzavřené a kruhové. Jenže gravitační interakce s většími objekty toto uspořádání narušily. To způsobilo, že se rané obří planety přeskupily a vytvořily formaci, kterou vidíme dnes.

„Nyní víme, že jen v samotné Mléčné dráze existují tisíce planetárních systémů,“ řekl Clement. „Ukazuje se, že uspořádání planet v Sluneční soustavě je velmi neobvyklé, takže používáme modely pro zpětnou analýzu a replikaci jejích formativních procesů.“

Clement a spoluautoři studie provedli 6000 simulací evoluce Sluneční soustavy, odhalili neočekávané podrobnosti o původním vztahu Jupiteru a Saturnu.

Předpokládalo se, že Jupiter v počátcích oběhl kolem Slunce třikrát, zatímco Saturn dokončil za tu dobu oběhy kolem Slunce jen dva. Toto uspořádání ale není schopno vysvětlit uspořádání planet, které vidíme dnes. Modely týmu ukázaly, že poměr dvou oběžných drah Jupiteru k jedné dráze Saturnu vyprodukoval výsledky, podobající se nynější planetární architektuře.

“To naznačuje, že i když je Sluneční soustava trochu zvláštní, nebylo tomu tak vždy,” vysvětlil Clement, který online prezentoval studii Divizi pro planetární vědy (DPS) Americké astronomické společnosti (AAS). „Nyní, když je stanovena účinnost modelu, můžeme jej použít k tomu, abychom pomohli zkoumat formování terestrických planet a pravděpodobně jej půjde použít i k hledání podobných systémů, které by mohly potenciálně hostit život.“

Model také ukázal, že pozice Uranu a Neptunu byly formovány hmotou z Kuiperova pásu — mrazivé oblasti na okrajích Sluneční soustavy, složené z trpasličích planet a planet, jejichž největším členem je Pluto — a ledovou obří planetou, která byla v počátcích ze Sluneční soustavy ‘vykopnuta’.


Zdroj: ScienceDaily
Zdroj titulního obrázku: NASA / JPL / SPACE SCIENCE INSTITUTE
Publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103520304644?via%3Dihub