Senzor je navržený speciálně pro detekci těchto znečišťujících látek. Navíc nabízí vysoce lokalizovaný obraz kvality vzduchu v okolí, díky jeho zabudování do mobilních zařízení.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) přispívá každoročně znečištění vzduchu k více než čtyřem milionům předčasným úmrtím. Zatímco částice o průměru menším než 10 µm se mohou dostat do plic, ty jemnější, zmiňované částečky s průměrem do 2,5 µm představují ještě větší nebezpečí, neboť mohou přes plíce pronikat do krevního oběhu. Při chronické expozici můžou tyto částice způsobovat závažné kardiovaskulární a respirační zdravotní potíže.

Výsledný senzor bylo schopné vyvinout za spolupráce s výrobcem polovodičů Ams AG a s vědci ze Silicon Austria Labs. Použitím nástrojů, které se používají v konvenčních zařízeních monitorujících kvalitu ovzduší, byl tým schopen představit senzor o velikosti pouhých 12 x 9 x 3 mm. Paul Maierhofer z TU Graz, který vedl výzkum, říká, že senzor je na hranici fyzické i technické proveditelnosti a je zapotřebí spousta triků, aby senzor takovéto velikosti fungoval.

Při této velikosti může být senzor snadno zabudován do chytrých telefonů, hodinek nebo fitness náramků, aby monitoroval kvalitu ovzduší v okolí a detekoval jemné částečky znečištění, případně mohl uživatele na tuto skutečnost upozornit.

Tým se domnívá, že si lidé díky senzoru utvoří lepší obraz o znečištění jejich okolí, a vytvoří si zdravější návyky, například vyhýbání se při cestě do práce nebo při běhání, znečištěným oblastem. Budoucnost senzoru vidí vědci také v použití v domácnostech nebo venkovních stanicích – chtějí jej proto zpřístupnit za výrazně nižší cenu než stojí řešení, která jsou k dispozici nyní.


Zdroj: New Atlas, Zdroj titulní fotografie: Lunghammer - TU Graz
Výzkum: https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/media-service/singleview/article/steirische-technologieinnovation-kleinster-partikelsensor-der-welt-kommt-aus-graz0/