Cílem nástroje je pomoci městům lépe porozumět tomu, jak nové služby mikromobility ovlivňují jejich komunity, veřejné prostory a jejich interakce se stávajícími dopravními prostředky.

Nová aliance pro městskou mobilitu (z ang. The New Urban Mobility Alliance - NUMO) spustila nástroj Micromobility & Your City: Leveraging Data to Achieve Policy Outcomes. Jedná se o datový nástroj určený pro města k hodnocení služeb mikromobility na základě na základě bezpečnosti, udržitelnosti a spravedlivého přístupu ke všem komunitám a lokalitám ve městě.

Služby mikromobility v posledních letech rostou na popularitě. V současnosti jsou dostupné ve více než 630 městech v nejméně 55 zemích. Nyní je, jak NUMO uvádí, klíčové zhodnotit, jak tyto služby mění komunity a dynamiku dopravních systémů, kde je možné zmíněné služby mikromobility, jako především sdílená kola/e-kola a e-koloběžky, využít.

Aliance NUMO argumentuje, že data generovaná službami mikromobility mohou městům pomoci lépe porozumět tomu, jak jejich komunity, veřejné prostory a stávající dopravní prostředí ovlivňují nové technologie a kde se nachází mezery v jejich využití.

"Od nynějška většina měst sleduje, jak sdílené služby mikromobility vyhovují stávajícím právním předpisům, ale to, jak a jestli skutečně přispívají k rozvoji společnosti, zůstává prozatím stranou," uvedl vedoucí výzkumu NUMO Sebastian Castellanos. „Nástroj Micromobility & Your City představuje významný posun v tom, jak mohou města a provozovatelé služeb mikromobility spolupracovat na společném rozvoji dopravních systémů a řešení dílčích potřeb dané lokality.”

Aliance NUMO dala dohromady koalici více než 50 odborníků z městských vlád, výzkumných organizací, provozovatelů mobilních služeb a platforem pro agregaci dat, čímž došlo k otevření širší debaty o tom, jak používat data mikromobility k dosažení městy vytyčených strategických cílů.

Tato platforma je východiskem pro města, protože se začíná detailně zabývat tím, jak fungují služby mikromobility v dopravních systémech a jak tyto systémy v současné době slouží místním komunitám a usměrnit vývoj dopravních systému k trvalé udržitelnosti.

Více o mikromobilitě na stránkách CZECHSIGHT naleznete v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/103962/numo-alliance-launches-micromobility-data-tool-for-cities/

Foto: James Lee, Unsplash