Jde o první nález měkkých částí medvěda jeskynního na světě. Mumie je kompletní a má zachované všechny vnitřní orgány, srst či čumák. Slovy jednoho z největších odborníků na danou problematiku, Leny Grigorievové, má tento nález velký význam pro celý svět.

Medvěd jeskynní byl široce rozšířen během dob ledových v celé Eurasii. Jeho nálezy pochází i z jeskyní na území České republiky. Životní pouť tohoto živočicha končí zhruba před 15 000 lety jeho vymizením z paleontologického záznamu (vyhynutím) ke konci období pleistocén.

Nejdůležitější výzkum mumie však teprve začíná. Výzkumníci totiž neznají její stáří, které hodlají zjistit analýzou izotopů uhlíku. To je prozatím odhadováno na 22 000 až 39 500 let. Na pseudofosilii bude také provedena analýza DNA, ze které by měli vědci dostat spolehlivé údaje o příbuznosti s ostatními druhy medvědů.

Celý projekt je pod patronací odborníků z North-Eastern Federal University v Jakutsku (NEFU). Vědci shodou okolností objevili jednu mrtvolku jeskynního medvěda také na pevnině a mají tak k dispozici dva fenomenální vzorky pro všemožné analýzy a zkoumání. Tato univerzita také zkoumá známé nálezy mumií mamutů a srstnatých nosorožců ze sibiřského permafrostu.

K výzkumu budou také přizváni zahraniční odborníci. Nové nálezy jakýchkoliv zvířecích mumií dokáží překotně poodhalit nevysvětlené otázky okolo života a smrti daných živočichů.

Zdroj: https://www.s-vfu.ru/en/news/detail.php?ELEMENT_ID=143325
Zdroj úvodního obrázku: archiv NEFU