Objev genu ječmenu, zodpovědného za odolnost vůči suchu pomůže plodinám překonat v budoucnu změny klimatu. Vědci z týmu Petera Morrise z Heriot Watt University strávili izolací genu HvMYB1 téměř pět let.

Proběhlé testy prokázaly, že rostliny, ve kterých je gen častěji exprimován, jsou schopny snáze přežít extrémně suché podmínky.

Vznesená hypotéza říká, že toto zjištění ponese významný dopad na obilný průmysl, který čelí rostoucím problémům se suchem, souvisejícím se změnou klimatu.

Zdroj: Heriot Watt University

„Zvýšením exprese tohoto konkrétního genu v testovaných rostlinách a simulací sucha jsme dokázali, že rostliny, ve kterých je gen HvMYB1 výrazněji exprimován, jsou schopny přežít delší období sucha,“ objasnil výsledek své práce Peter Morris a připomněl, že sucho již teď sklizeň zásadně ovlivňuje.

Výzkum byl financován Scotch Whisky Association and Interface.

Líbil se vám článek? Odměňte nás sledováním naší stránky na facebooku. Každá práce něco stojí a bez vaší podpory se neobejdeme. Sdílíme pouze relevantní články zaměřené na ekologii a technologie.

Zdroj: Popular Science