Výzkumníci z University of Melbourne poprvé úspěšně implantovali malé zařízení Stentrode pacientům s těžkým ochrnutím. Stentrode byl vpraven do mozku dvěma pacientům, kteří trpí amyotrofickou laterální sklerózou. Toto onemocnění postihuje motorické nervové buňky. Lidé ztrácí schopnost ovládat svaly a následně jsou paralyzováni, přestože psychické i mentální schopnosti zůstávají neporušené.

Stentrode se skládá ze stentu – síťové trubice, kterou lékaři používají ke zlepšení průtoku krve – který je pokryt malými elektrodami. Přístroj je schopen bezdrátově obnovit přenos mozkových impulsů z těla. Pomocí implantovaného zařízení a snímače pohybu očí namísto kurzoru jsou pacienti schopni používat počítačový operační systém.

Malý nervový implantát zvaný Stentrode umožňuje lidem s paralýzou horních končetin získat motorickou funkci, Zdroj: University of Melbourne

Postižení mohou pouhou myšlenkou ovládat počítač bez potřeby dotykové obrazovky, myši, klávesnice nebo hlasové aktivace. Tímto je ochrnutým lidem umožněno samostatně provozovat každodenní aktivity jako je internetové bankovnictví, nákupy či posílání emailů. Po tréninku pacienti dokázali "klikat" až s 93 % přesností. Tato částečná nezávislost je pro lidi trpící těžkou paralýzou k nezaplacení.

Celý systém funguje tak, že zařízení v mozkových cévách snímá nervové impulsy, které jsou přenášeny do hrudníku a zde jsou prostřednictvím kontrolního snímače převedeny do digitálního jazyka, Zdroj: University of Melbourne

Zařízení je implantováno do krevních cév vedle motorické kůry mozku. Tato oblast zodpovídá za pohyb svalů, který ovládáme naší vůlí. Stentrode se vnáší pomocí malého otvoru v krku a díky tomu implantace aparátu nevyžaduje otevřenou operaci mozku, která by jinak představovala obrovský zásah do zdraví. Ačkoliv byl takový zákrok proveden na lidech poprvé, obě operace se vydařily na výbornou a pacienti již po pár dnech mohli opustit nemocnici. Díky minimálně invazivní metodě je zotavení po chirurgickém zákroku velmi rychlé.

Stentrode může zásadně ulehčit život težce ochrnutým lidem a podpořit jejich samostatnost. Dlouhodobá bezpečnost Stentrode, stejně jako jeho schopnost zachytit elektrické impulsy vysílané mozkem, byla stanovena preklinickými studiemi již v předešlých letech. Ačkoliv je zařízení stále ve fázi klinických testů, vědci doufají, že v nejbližší době bude možné implantát poskytnout široké veřejnosti a umožnit paralyzovaným lidem plnit některé každodenní úkoly samostatně.

Zdroj: ScienceDaily, Synchronmed.com

Zdroj úvodní fotografie: Steven Hwg, Unsplash

Původní studie: https://jnis.bmj.com/content/early/2020/10/23/neurintsurg-2020-016862