To, že očkování způsobuje autismus, vyvrátilo již několik studií, přesto tento mýtus mezi lidmi dál koluje. Jak se tedy v celém problému zorientovat? Jednou z odpovědí může být sledování nejnovějšího výzkumu, který se snaží autismu opravdu porozumět. Nová studie, která probíhala na dvou milionech dětech napříč pěti zeměmi totiž odhalila, že z 80% jsou poruchy autistického spektra podmíněny geneticky.

Co přesně spadá pod pojem "poruchy autistického spektra"? Poruchy autistického spektra jsou poruchy nervového systému, pro které jsou charakteristické problémy se sociální interakcí spolu s opakujícími se vzorci chování. Už dříve si vědci mysleli, že největší podíl na vzniku autismu má genetika, jen nevěděli, jak velký tento podíl je. Původ autismu vědci také viděli ve vlivu prostředí na jedince a v tzv. maternálním efektu. Maternální efekt je speciální typ dědičnosti, kdy je ve vajíčku v těle matky přítomna informace o např. velikosti, pohlaví, či chování jedince. Nutno však podotknout, že u každého živočišného druhu se míra i projev maternálního efektu liší.

Mýtů o očkování je celá řada. Zde jsou názorně ukázány ty nejzásadnější

Co všechno ve studii tedy vědci odhalili? Z dvou milionů dětí byla u 1% dětí diagnostikována porucha autistického spektra. U autistických dětí byl poté důkladně prozkoumán rodokmen tři generace zpátky. Ve výzkumu vlivu genetiky je také velmi výhodné studovat dvojčata. Proč? Například jednovaječná dvojčata mají stejnou genetickou informaci, pokud se tedy u nich objevuje stejné onemocnění s velmi vysokou pravděpodobností, je možné, že onemocnění má původ v genetice. Ve studii se ukázalo, že již výše zmíněný maternální efekt za vznik autismu nemůže. Naopak analýza rodokmenů ukázala, že až v 80% za vznik autismu může genetika.

Zbývajících 20% je připisováno vlivu tzv. nesdíleného prostředí (anglicky nonshared environment). Tento pojem se používá v psychologických výzkumech a spadají pod něj všechny vlivy, které jedinci zkoumané skupiny nesdílí. V nynější době se z těchto vlivů hodně zkoumá například vliv mikrobiomu dítěte na vznik autismu.

Zajímá Vás téma očkování? Přečtěte si například o tom, jak nás MMR vakcína může ochránit proti koronaviru nebo se podívejte na článek, ve kterém se dozvíte, jak postupuje výzkum vakcíny proti viru Zika.

Zdroj: Bai D, Yip BHK, Windham GC, et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. JAMA Psychiatry. 2019;76(10):1035–1043. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.1411

Infografiku poskytl Lukáš Prikner z ockuji.cz

Úvodní obrázek: Unsplash