V American Society for Microbiology byl publikován článek, v němž se vědci zamýšlí nad potencionálními přínosy podání živé atenuované vakcíny pacientům s COVID-19.  Živá atenuovaná vakcína je typ očkování, jehož součástí je živý, ale oslabený virus. Právě tento typ očkování je nejúčinnější, protože ukazuje našemu imunitnímu systému nejméně zkreslený obraz toho, jak virus ve skutečnosti vypadá.

Za normálních okolností předpokládáme, že vakcína naučí náš imunitní systém bojovat proti virům pomocí protilátek. Po aplikaci vakcíny si naše B-lymfocyty (speciální bílé krvinky) zapamatují, jak virus vypadá a zároveň se naučí proti viru produkovat protilátky. Takto vyškolené B-lymfocyty se poté uloží do našich lymfatických uzlin, odkud jsou připravené v případě reálné nákazy vyrukovat do boje. Pokud se v budoucnu nakazíme virem, proti kterému jsme očkovaní, naše imunita proti němu vystartuje téměř ihned. Pokud bychom naopak očkovaní nebyli, neměli bychom paměťové B-lymfocyty ihned k dispozici a našemu imunitnímu systému by jejich výcvik trval v řádu týdnů. Dlouhá doba mezi účinným vyvinutím imunitní odpovědi by hrála ve prospěch viru, který by se mezi tím mohl velmi rychle množit. Právě rychlost mobilizace našeho imunitního systému je to, čím nás očkování chrání.

Co má tedy společného MMR vakcína (očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) a COVID-19? Mnohé studie ukazují, že jedinci očkovaní živými atenuovanými vakcínami se během svého života dokáží lépe vypořádat s infekcemi, které na první pohled s původním očkováním vůbec nesouvisí. Vědci se domnívají, že za to může schopnost vakcíny vycvičit buňky vrozeného imunitního systému. Vrozenou imunitu si můžeme představit jako bílé krvinky, které stojí v první linii, když tělo napadne virus. Buňky vrozené imunity umí jednat rychle, ale při zneškodňování virů neumí na virus přesně zacílit, proto mnoho virových částic před vrozenou imunitou unikne. Vědci ale zjistili, že právě očkování pomocí živých atenuovaných vakcín umí vrozenou imunitu posílit.

Úmrtnost onemocnění COVID-19 je úzce spojená se sepsí (celkový zánět organismu). Vědci zjistili, že právě buňky vrozeného imunitního systému umí smrtelnou sepsi utlumit. Epidemiologická data dokonce poukazují na sníženou úmrtnost COVID-19 v oblastech, kde jsou děti rutinně očkovány MMR vakcínou. Vědci proto navrhují, že MMR vakcínu by mohli dostávat zdravotníci, kteří jsou vystaveni vysokým dávkám viru. MMR vakcína zároveň představuje rychlou a otestovanou možnost, jak se proti smrtelným příznakům COVID-19 chránit.

Zdroj: https://mbio.asm.org/content/11/3/e00907-20

Úvodní obrázek: unsplash.com