Alkohol paří mezi celosvětově nejužívanější psychoaktivní látky, jeho účinky na naše kognitivní funkce jsou dobře známy. Zhoršená motorika, nesrozumitelná řeč, zmatenost či spavost po jeho nadměrné konzumaci byly donedávna považovány za důsledek metabolizování alkoholu v játrech, nová studie však odhalila, že na jeho odbourávání se podílí i sám mozek.

Výzkum provedený Lékařskou fakultou Marylandské univerzity a Národním institutem pro zneužívání alkoholu a alkoholismus se zaměřil na proces metabolizování alkoholu, v němž jsou za nejvýznamnější orgán považována játra. V nich probíhá přeměna alkoholu na acetaldehyd, který má toxické účinky. Ten je posléze přeměněn na již netoxický acetát neboli kyselinu octovou, a sice pomocí enzymu označovaného ALDH2.

Účinky alkoholu, které lze po jeho požití cítit, jsou přisuzovány právě toxickému acetaldehydu produkovanému játry. Zůstávala ovšem otázka, jakou roli hraje při metabolizování alkoholu mozek, na kterou se nyní vědci zaměřili. Na živých myších a vzorku lidské mozkové tkáně proto pomocí magnetické rezonance mapovali distribuci enzymu ALDH2 v mozečku, který řídí rovnováhu a motoriku. Následná zjištění byla překvapující.

Pozorování ukázala, že enzym ALDH2 se nachází i v mozečku, kde též řídí přeměnu acetaldehydu na acetát, a sice v podobě nervové buňky zvané astrocyt. Určité části mozku, v nichž byl enzym nalezen, navíc vykazovaly buněčné a behaviorální změny vyvolané alkoholem. Zásluhu měl na tom přitom acetát, který nebyl v intoxikačních účincích alkoholu považován za nijak významný. V mozku ale dochází k jeho reakci s hlavním inhibičním neurotransmiterem, o němž víme, že snižuje aktivitu nervového systému.

Enzym byl následně nalezen i v dalších částech mozku, v nichž dochází k rozhodování a regulaci emocí, které se také stávají obětí účinků alkoholu. Nevídané zjištění představoval i další experiment, ve kterém vědci zkusili enzym ALDH2 z daných buněk u myší odstranit. Hlodavci byli poté vůči poškození motorických funkcí vyvolaných alkoholem odolní.

Studie, kterou publikoval časopis Nature Metabolism, změnila pohled na odbourávání alkoholu v těle a roli mozku v tomto procesu. V rámci dalšího zkoumání se chtějí vědci zaměřit na to, zda mozek metabolizování alkoholu přímo reguluje. To by otevřelo zcela nové možnosti v přístupu a léčbě závislosti na alkoholu.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s42255-021-00357-z

Zdroj: Neuroscience News

Úvodní fotografie: Dima Sobko, 123RF.