Problematika světové produkce plastového odpadu rozhodně nesměřuje k lepšímu. Tento obrovský enviromentální problém ovšem dává podnět k řadě možných řešení. Jedním z nich je přeměna odpadu na palivový zdroj. To dokázali singapurští vědci z Nanyang Technological University (NTU).

Výzkumný tým NTU dovedl vystavením slunečnímu záření přeměnit spotřební plast na chemickou látku, používanou k výrobě elektřiny ve vodíkových palivových článcích.

Klíčovým krokem v tomto experimentu bylo využití nového druhu fotokatalyzátoru na bázi vanadu, který využívá světelnou energii k uskutečnění chemických reakcí. Katalyzátor byl přidán do roztoku obsahujícího plast a zahřát na 85°C. Následně byl vystaven umělému slunečnímu záření. Díky tomu byl tým schopen během 6 dní rozložit jeho klíčové a biologicky nedegradovatelné vazby.

Vědci na singapurské Nanyang Technological University vyvinuli novou techniku ​​přeměny plastového odpadu na kyselinu mravenčí, zdroj: Nanyang Technological University

Konečným produktem této reakce byla přeměna plastu na kyselinu mravenčí. Ta je přirozeně se vyskytující organickou kyselinou a jednou z nejjednodušších sloučenin vodíku a CO2, kterou známe.

To z ní dělá skvělého kandidáta na nosiče vodíku, který by mohl být využit v palivových článcích. První palivový článek na světě na bázi kyseliny mravenčí totiž vytvořili minulý rok švýcarští vědci. Pokud bychom kyselinu mravenčí získali rozkladem z plastového odpadu, článek by mohl ročně vyrábět odhadem 7 000 kWh elektřiny s nulovými emisemi.

"Zaměřili jsme se na vývoj udržitelných a nákladem efektivních metod využití slunečního záření k výrobě paliv a jiných chemických produktů," řekl vedoucí výzkumu Soo Han Sen. "Tato chemická reakce je prvním možným způsobem, jak můžeme biologicky nedegradovatelný plast rozložit."

Singapoorskému experimentu si můžete více přečíst přímo v publikaci, zveřejněné v časopise Advanced Science a v mezičase si připomenout červnový článek o Ideonella sakaiensis, bakterii, schopné plast rozkládat.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201902020

https://www.czechsight.cz/bakterie-kterym-chutna-plast-americti-vedci-zaznamenavaji-progres/

Zdroj: Nick Lavars, New Atlas, zdroj titulního obrázku: Nanyang Technological University