Během dospívání dochází ve vývoji mozku k bouřlivým změnám. Ty se týkají hlavně prefrontální oblasti, která kontroluje pozornost. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou standardně známy pro svou důležitou roli při vývoji mozku. Jednou z nejdůležitějších je pak DHA, která je ve velké míře obsažena v rybách.

"I přesto, že důležitost DHA v mozku je nezpochybnitelná, její role v udržování pozornosti dosud nebyla objasněna," řekl Jordi Júlvez, jeden z autorů studie.

Cílem studie bylo určit, zda je vyšší příjem DHA a ALA spojený se zvýšenou mírou pozornosti. K pokusu bylo přizváno 332 dospívajících z různých škol. Jednotlivci pak podstoupili serii testů, které sledovaly jejich kapacitu udržet pozornost. Během pokusu rovněž odpovídali na otázky týkající se jejich stravování a odevzdali krevní vzorky.

Výsledky pak jasně ukázaly, že vyšší hladiny DHA jsou spojeny s vyššími hodnotami monitorujícími udržení pozornosti. ALA byla spojena s menší mírou impulsivity a její role v udržení pozornosti je tak nejasná.

Poznatky, které potvrzují důležitost konzumace DHA v dospívání, jsou velmi přínosné. Další výzkum je však nutný k potvrzení těchto výsledků.

Zdroj: https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-022-02064-w (i.f. 5,4)
Foto: Brands&People, Unsplash

Více z medicíny na CZECHSIGHT:

Mikroboti mohou v budoucnu léčit zápal plic. Lépe zacílí na místo infekce
Biologům se povedlo úspěšně použít mikroboty k odstranění bakterií způsobujících zápal plic. Prvotní studie u myší naznačují, že by se podobný způsob léčby mohl zavést u lidí.
Denní konzumace vlašských ořechů může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění
Ořechy jsou obecně považovány za součást zdravé stravy díky vysokému obsahu bílkovin a vlákniny. Fyziologové z Minnesotské univerzity zjistili, že lidé, kteří konzumují vlašské ořechy, mají lepší profil rizika srdečních onemocnění.