Zajímavým objevem se pyšní výzkumníci z Francis Crick Institute. Povedlo se jim zjistit, jak rakovinné buňky odolávají virům, které jsou pro ně nebezpečné. Studie byla publikována v časopise Nature Cell Biology. Nové poznatky budou použity v dalších výzkumech virové terapie nádorových onemocnění.

Výzkum byl vypracován na tzv. onkolytických virech. Ty jsou schopny napadat nádorové buňky, ale těm zdravým neškodí. Některé z těchto virů mohou být použity při léčbě rakoviny. Vedle ničení nádorových buněk dokáží stimulovat odpověď imunitního systému. Bohužel tato léčba zatím funguje na malém vzorku pacientů a nikdo nezná přesný mechanismus působení virů.

V nově publikovaném článku autoři popisují, způsob, kterým se nádorové buňky mohou virům bránit. Dá se říct, že rakovinná buňka používá náš imunitní systém, který si "ochočí" a použije ho proti viru. Důležité jsou v mechanismu buňky CAF (cancer-associated fibroblasts). K zánětlivé odpovědi dojde, pokud jsou CAF v těsném kontaktu s nádorovou buňkou. Ta využije malého množství své cytoplasmy (tekutina uvnitř buňky) ke spuštění signálních proteinů, které vedou k zánětlivé odpovědi. Kvůli tomu je poté pro virus těžší buňku napadnout.

Tento důležitý objev poskytl vědcům zbraň proti nádorům při léčbě onkolytickými viry. Pokud dokáží vypnout signální dráhy vedoucí k zánětu, nádorová buňka se nemůže bránit a je citlivější k napadení virem. Jedná se tak o další ze slibných pokroků při léčbě rakoviny.


Zdroj: Crick.ac
Foto: National Cancer Institute, Unsplash