Z dosavadního testování vyplývá, že kolem 11,5 % lidí, kteří si test dosud dělali, mělo závažné symptomy nemoci. Cílem testu je nejen pomoci všem zájemcům správně vyhodnotit symptomy možné nemocia poradit s dalším postupem, ale také uchránit přetížené zdravotníky před zbytečným náporem lidí.

Indikativní test Covid-19 má ambici a schopnost otestovat celou Českou republiku během pár dnů, usilovně tedy pracujeme na maximálním rozšíření tohoto testu mezi lidi. Pracujeme také na zlepšení testu a nyní začínáme připravovat možnost nahrání výsledků testů z laboratoří, protože v tuto chvíli nefunguje dobře zpětná vazba k pacientům a často se výsledky opozdí, nebo i ztratí. V minulém týdnu jsme spustili test na Slovensku, kde sbíráme první výsledky.  Současně připravujeme verzi testu i v Maďarsku,“ říká Jindřich Lenz, šéf online životního pojištění Mutumutu, jedné z firem, které test vyvíjely.

Indikativní test Covid-19 vyvinuly v rekordně krátkém čase české technologické firmy spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a linkou 1212. Test vychází z metodiky Světové zdravotnické organizace (WHO) i českého Ministerstva zdravotnictví a byl spuštěn v rámci  iniciativy ​Spojujeme Česko. „Nová aplikace je dobrým informačním nástrojem pro občany, kteří se jednoduše potřebují zorientovat v informačním přetlaku panujícím kolem Covid-19. Samozřejmě nemůže plnohodnotně nahradit diagnostiku lékařem, ale může pomoci, aby k lékařům doputovaly jen relevantní dotazy od pacientů,” komentuje přínos testu Robin Čumpelík, ředitel Odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu s pověřením realizovat a koordinovat Inovační strategii České republiky 2019–2030 a dodává: „Pracujeme na integraci dalších digitálních technologií, které by umožnily v rámci  indikativního testu například rozeznávat kašel. Tento systém funguje podobně jako algoritmy, které rozeznávají hlasy.  V rámci Inovační strategie ČR podporujeme nové technologie, které souvisí s posilováním eHealth ekosystému v České republice. Obrovská příležitost vidíme také v posilování telemedicíny, bezkontaktního vydávání léků – podobné projekty nyní pilotujeme.“

Pokud uživatelé indikativního testu zanechají svůj email, mohou získat důležité dodatečné informace například o volných testovacích či zdravotnických kapacitách či instrukce, jak dále postupovat po uplynutí určité doby od online testu. „Díky spolupráci našeho vlastníka – pražského company builderu Creative Dock s polskou e-health technologickou firmou a partnerem, který má certifikaci Světové zdravotnické organizace a pomohl nám tedy s algoritmem a tvorbou tzv. rozhodovacího stromu testu, jsme dokázali během tří dnů spustit online indikativní test pro všechny občany ČR. S testováním pomohla firma Teska Labs a ministerstvo nám pomohlo test uzpůsobit aktuálním místním pravidlům,”​  říká Jindřich Lenz z Mutumutu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které stálo u zrodu indikativního testu,  od začátku nouzového stavu podporuje zavádění digitálních technologií. Aktuálně mají všichni zaměstnanci ministerstva k dispozici Microsoft Teams, který jim umožňuje koordinaci a řízení jednotlivých částí ministerstva, videoporady a sdílení informací. Dalším digitálním a velmi úspěšným projektem je zdarma dostupná mobilní digitální karta, kterou vyvinula společnost YourPass. Aktuálně ji využívá více než 1 milion lidí. Digitální karta pomáhá veřejnosti zorientovat se v záplavě informací souvisejících s koronavirovou pandemií. Přední strana karty obsahuje aktuální ověřené informace o počtu testovaných osob, nemocných, uzdravených a zesnulých pacientů, dále tzv. reprodukční číslo a pro lepší orientaci i denní nárůst v počtu infikovaných. Na zadní straně karty najdete souhrn praktických informací, odkazů na důležité pokyny v nouzovém stavu, telefonní kontakty na krizové infolinky, seznam odběrových center nebo integrovaného chatbota Ministerstva zdravotnictví – virtuální sestru Anežku a známou aplikaci Záchranka.

Zvládnout pandemii koronaviru pomáhá také linka 1212. „Nyní je pro nás prioritou stabilizace linky 1212 a její udržení i po skončení nouzového stavu. Stále více se ukazuje její potřeba, kdy na linku volají tisíce lidí denně. Linka je primárně vytížena pro informace ke zdraví a poskytování aktuálních informací pro podnikatele. Pracujeme teď na novém konceptu informační linky, která má být základem komunikaci s občany k novým dotačním nástrojům. Zároveň se ukazuje, že je zajímavým nástrojem v digitalizaci veřejné správy,“ uzavírá Robin Čumpelík z MPO.

Zdroj: Tisková zpráva Spojujeme Česko
Foto: