Jeden z nadějných kandidátů na vakcínu proti novému typu koronaviru, bude pravděpodobně brzy dostupný. Vyvinuli ho vědci na Univerzitě v Oxfordu ve spolupráci s AstraZeneca. Výsledky ukazují, že vakcína vyvolává imunitní odpověď u starší populace, která patří mezi nejvíce ohrožené skupiny. Imunitní systém se totiž s věkem oslabuje. V červenci proběhla studie, která potvrdila aktivaci imunitního systému u dospělých dobrovolníků ve věku 18 až 55 let. Následné testy ukázaly, že vyvolává podobnou odpověď i u starších dobrovolníků.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock předpokládá, že by vakcína mohla být připravena v první polovině roku 2021. V rizikových případech by ale mohla být použita již v prosinci. Nouzové použití lze totiž schválit již na základě průběžných výsledků testování. Koncem listopadu či začátkem prosince by mělo být známo, zda je vakcína zcela bezpečná.

Vakcíny mohou fungovat na různém principu. Často se využívá oslabený (atenuovaný) patogen. To znamená, že patogen není schopný vyvolat infekci v plném rozsahu. Jiným způsobem vakcinace je inaktivovaná vakcína, která je tvořena usmrcenými patogeny. Mezi další způsoby patří například toxoidová, subjednotková, konjugovaná nebo rekombinantní vakcína. Vakcína AZD 1222 z Oxfordské univerzity funguje na principu vnesení malé sekvence genetické informace viru do upraveného adenoviru. Přes adenovirový vektor, neboli nosič, je do těla vpravena krátká sekvence koronaviru, kterou se díky tomu imunitní systém naučí rozeznávat. Vakcína  prokázala účinnost v preklinických i klinických studiích u myší, makaků i zdravých lidských dobrovolníků.

Od vakcíny se předpokládá, že pomůže navodit takzvanou kolektivní imunitu. Měla by se skládat ze dvou dávek podávaných v průběhu čtyř týdnů. Dojde k vytvoření protilátek proti koronaviru a posílení odpovědi T-lymfocytů. Vakcína už má za sebou dvě fáze klinického testování a to s velmi příznivými výsledky. Nyní uvidíme jak obstojí v třetí fázi.

Více k výsledkům předchozích fází testování:

https://www.czechsight.cz/oxfordska-vakcina-proti-koronaviru-slavi-uspech-testy-ukazuji-silnou-imnutni-odpoved/

Zdroje:

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/phase-3-clinical-testing-us-astrazeneca-covid-19-vaccine-candidate-begins

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/

Zdroj úvodní fotografie:

Markus Winkler, Unsplash