Pulsy magnetického pole stimulující určité části mozku mohou ulevit pacientům od depresí a výkyvů nálad. Experiment byl proveden na malém vzorku dobrovolníků. Tento postup by mohl být doporučován těm, kterým standardní léčba nepomáhá. Studie byla publikována v časopise American Journal of Psychiatry.

Výzkum proběhl ve spolupráci univerzit Stanford a Palo Alto. U 21 pacientů se potvrdilo, že použití těchto pulsů je nejen bezpečné, ale nabízí i velice slibné výsledky. Tato neinvazivní metoda se nazývá iTBS (intermittent theta-burst stimulation). Nedávno byla schválena i americkou FDA, pro kterou představuje adekvátní léčbu u pacientů depresí.

Terapie spočívá ve stovkách intenzivních magnetických pulsů, které jsou zaměřeny na určité místo v mozku. Neurony si díky nim vytváří silnější spoje, které pomáhají k ustoupení příznaků deprese. Můžeme si to představit jako posilovací cvičení, které pomůže slabým neuronům zdokonalit se ve emočních vln. Standardně jsou aplikovány několik minut denně po dobu šesti týdnů. Postup se může v určitých případech lišit.

Poslední studie nabízí velmi slibné výsledky, avšak stále musíme mít na paměti, že vzorek pacientů byl poměrně malý. U 19 pacientů (celkem 21) se depresivní příznaky zredukovaly na úplné minimum. Vědci použili protokol, při kterém dobrovolníci dostávali 10 vysokých dávek během pěti dnů.

Jedna z dobrovolnic, Deirdre Lehman, potvrdila, že se poslední roky potýkala s pocity naprosté beznaděje. "Již po třetím zákroku jsem zaznamenala úlevu. Cítila jsem se nejklidněji od svých 16 let, kdy mi byla diagnostikována bipolární porucha," řekla pro server ScienceAlert.

I přesto, že se jedná o malý vzorek musíme na tuto studii brát zřetel. Nabízí dobrý podklad pro další výzkum na širším vzorku dobrovolníků.

Zdroj: https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2019.19070720
Foto: David Matos, Unsplash