Stopové fosilie jsou sedimentární struktury biologického původu, patří sem například stopy, nory, vrty, exkrementy. Jsou známé také jako ichnofosilie. Místo fosilních zbytků konkrétního organismu jsou zaznamenány behaviorální stopy - tedy jaké bylo chování organismu. Jedná se o zkamenělé důkazy o aktivitách života z dob minulých a jsou velmi užitečné pro interpretaci, jaké byly přírodní podmínky na Zemi před miliony let.

Fosilie byla nalezena poblíž jezera Bushy Lake v Kanadě a její původ se datuje do období spodní křídy. Fosílie dostala název Apectoichnus lignummasticans a pojmenoval ji postgraduální student Scott Melnyk. "Je to teprve podruhé za 20 let, co postgraduální student Univerzity v Albertě pojmenoval novou stopovou fosilii," řekl profesor Murray Gingras, také z katedry věd o Zemi a atmosféře na Univerzitě v Albertě.

Apectoichnus lignummasticans je unikátní v tom, že je teprve třetí stopovou fosilní dřevinou, která je spojena s mořským prostředím. Fosilie je v mnoha ohledech podobná i současným vrtům do dřeva, které vytváří mořští stejnonožci (např. Limnoria lignorum). Jedná se o pozoruhodný nález.


Zdroj: Sci-News
Titulní fotografie: Scott Melnyk