Paradontóza je zánětlivé onemocnění dásní, které se u pacientů objevuje nápadně často spolu s kardiovaskulárními onemocněními, diabetem nebo artritidou. Doposud byla tato spojitost mezi onemocněními záhadou, teď však přišli kanadští vědci z Toronta s možným vysvětlením. Mechanismus, který tato onemocnění propojuje, popsali v nové studii, jež vyšla v časopise Journal of Dental Research.

Při paradontóze dochází k poškození tkáně kolem zubu, které je způsobeno přílišnou aktivitou neutrofilů. Neutrofily jsou typ bílých krvinek, který spadá pod vrozený imunitní systém. Vědci si položili otázku, zdali není možné, aby u pacientů s paradontózou nedocházelo k nadměrné aktivaci neutrofilů i jinde v těle. Již v minulých studiích bylo totiž zjištěno, že zánětlivá odpověď způsobuje namnožení a aktivaci neutrofilů, a právě tyto aktivované neutrofily mohou poté lépe prostupovat tkáněmi. Za patologických podmínek by aktivované neutrofily totiž mohly doputovat příliš daleko od původního místa působení a způsobit tam zánět.

Ve studii vědci zkoumali paradontózu jak na myších, tak na lidech. Na myším modelu vědci potvrdili, že paradontóza opravdu zhoršuje jiné zánětlivé stavy právě díky zvýšené aktivitě neutrofilů. Aby vědci zjistili, jestli paradontóza ovlivňuje aktivitu neutrofilů i u lidí, vybrali do studie dobrovolníky, kteří po dobu 3 týdnů vynechali jakoukoliv orální hygienu. Vynechání orální hygieny vědci zvolili kvůli tomu, že se jedná o nejbezpečnější simulaci stavu podobnému paradontóze u lidí. Během experimentu byla dobrovolníkům odebírána krev, z které vědci zjišťovali citlivost neutrofilů. Citlivost neutrofilů během simulace paradontózy byla větší, než když dobrovolníci dodržovali správnou dentální hygienu. To, že neutrofily byly více citlivé znamená, že byly náchylnější k nadměrné aktivaci a patologickému působení.

Jak u myšího modelu, tak u lidí bylo potvrzeno, že paradontóza ovlivňuje aktivaci a počet neutrofilů. Autoři studie udávaji, že zvýšená aktivita neutrofilů poté může potenciálně vést k rozvoji dalších zánětlivých onemocnění, které se týkají srdce, kloubů nebo může vést k rozvoji diabetu. Doposud ale nebylo předmětem výzkumu to, jakým mechanismem by působily neutrofily u pacientů s paradontózou na rozvoj těchto dalších onemocnění.

Zdroj: Fine N, Chadwick JW, Sun C, et al. Periodontal Inflammation Primes the Systemic Innate Immune Response. Journal of Dental Research. October 2020. doi:10.1177/0022034520963710

Úvodní obrázek: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels