Parkinsonova choroba patří mezi nejrozšířenější onemocnění napadající nervovou soustavu. Je charakterizována poškozením oblasti mozku Substantia nigra, která má za úkol produkci neurotransmiteru dopamin, chemické látky přenášející signál v nervových buňkách. Dopamin je důležitý pro přenos signálu, jeho nedostatek u pacientů s Parkinsonovou nemocí vede k poškození motoriky svalů a dochází mimo jiné k příznačnému třesu.

Nejnovější studie neurovědce Pera Borghammera z Aarhuské univerzity v Dánsku však ukazuje, že Parkinsonova choroba může vznikat ve střevním nervovém systému. Výzkum zmiňuje přítomnost dvou variant, které mohou způsobit nevyhnutelné projevy Parkinsonovy choroby. Každá varianta má přitom jiný počátek a následně i průběh.

Obvykle je Parkinsonova choroba definována poškozením dopaminového systému a následným poškozením ovládání svalů. Už dříve proběhly studie zkoumající možnost různých typů Parkinsonovy choroby, nicméně mnoho z nich mělo rozporuplné výsledky. Borghammerova studie přináší důkazy o výskytu druhé varianty Parkinsonovy choroby. Ta překvapivě začíná v nervové soustavě trávicí trubice, tzv. enterickém nervovém systému. Na rozdíl od první varianty, která má původ v mozku a cílí na dopaminový systém, druhá varianta propukne ve střevech a poté pokračuje do mozkové oblasti, která je spojována s REM spánkem (fáze spánku charakteristická rychlými pohyby očí). Proto také studie navrhuje, že poruchy během REM spánku mohou být příznakem druhé varianty Parkinsonovy choroby.

Právě odlišnost v symptomech napříč pacienty motivuje vědce k hledaní zatím nejasného původu Parkinsonova onemocnění. Výzkumníci použili PET a MRI zobrazovací metody a také poruchu spánku REM k určení možné budoucí neurodegenerace. Snímky mozku a testy nervových funkcí jasně vysvětlují odlišné původy onemocnění.

Ačkoliv mají obě varianty různé počátky a postup onemocnění, výsledky ukazují, že konečné stádium je u obou totožné. Žádný pacient se nevyhne vážnému poškození nervového autonomního systému, ať už choroba vzniká v mozku, nebo ve střevech. Jakmile dojde k rozšíření do mozku, zpomalení a zmírnění příznaků je daleko obtížnější. Schopnost rozpoznat tyto dvě varianty Parkinsonovy choroby však umožní rychleji odhalit onemocnění a významně posunout pokrok v léčbě.

Originální publikace: https://academic.oup.com/brain/advance-article-abstract/doi/10.1093/brain/awaa238/5896254?redirectedFrom=fulltext

Zdroj: ScienceAlert, zdroj úvodní fotografie: Sabine van Erp, Pixabay