S celosvětovou produkcí přesahující 1 milion tun ročně, je med vysoce ceněným produktem. Výsledná kvalita medu je silně ovlivněna původem opylovaných rostlin a bohužel i přítomností některých kontaminantů, zahrnující některé pesticidy a fungicidy. Ty mohou nejen rapidně snížit jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost, ale i zabíjet samotné včely. Ty totiž látky při opylování nechtěně shromažďují a přenášejí do medu.

Jedná se o běžné insekticidy a zároveň velké riziko pro včely. Nyní jsou však nebezpečné pyrethroidy snadno detekovány díky nové metodě, kterou vyvinuli vědci z University of Waterloo. Syntetické Pyrethroidy, vyráběné po vzoru svých přírodních vzorů, produkovaných rostlinami rodů chrysanthemum a tanacetum, jsou jednou ze dvou hlavních skupin pesticidů, které přispívají ke kolapsu včelích kolonií. Dělnice umírají a nechávají tak napospas svou královnu, která umírá vzápětí. Za normálních okolností jsou sice během dvou dnů rozkládány slunečním světlem, jsou však toxické pro řadu dalších zvířat, například ryby a jiné vodní organismy. Jedním ze způsobů jak tomu zabránit, je analyzovat produkovaný med a zjistit, zda tyto látky neobsahuje.

Metoda detekce je založena na extrakci pyrethroidů pomocí mikroextrakce na pevné fázi (SPME). Tyto látky byly dříve těžko extrahovány díky svým chemickým vlastnostem. Jsou totiž špatně rozpustné ve vodě. "Před extrakcí pyrethroidy rozpouštíme v malém množství alkoholu," říká Janusz Pawliszyn, profesor chemie na University of Waterloo. Následně je změřena jejich koncentrace. Práce vědců z UW byla publikována v časopise Food Chemistry.

Plodiny jsou běžně ošetřovány pesticidy. Jedná se však o neurotoxiny, které ovlivňují fungování neuronů a u hmyzu způsobují paralýzu končící smrtí. "Věříme, že naše jednoduchá metoda pomůže zodpovědným úřadům určit, kde jsou tyto látky používány nadměrně a způsobují úmrtí včelích kolonií," dodává Pawliszyn.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814620319890?via%3Dihub

Zdroj: University of Waterloo, Food Chemistry, zdroj titulní fotografie: Alexander Mils, Unsplash.