V roce 2018 tým australských výzkumníků z RMIT university představil nové písmo. Sans Forgetica měla podle všeho zlepšit paměť. Podle prvních výzkumů písmo s vybavením informací pomohlo, nicméně nový rozsáhlejší experiment předchozí výsledky vyvrací.

Psycholog Robert Bjork zavedl v 90. letech minulého století termín „žádoucí obtížnost“. Teorie žádoucí obtížnosti říká, že pokud je pro nás těžké některé informace získat, o to lépe si je zapamatujeme. Na tuto paradoxní teorii vzniklo několik studií a vesměs ji potvrzují.

Právě ve smyslu žádoucí obtížnosti přišli vědci s písmem Sans Forgetica. Písmo je složité na čtení, má představovat onu žádoucí obtížnost. Informace, které jsou napsané v tomto písmu si máme lépe zapamatovat.

Prvně písmo vyzkoušeli výzkumníci v roce 2018 na téměř 400 studentech. Vědci porovnávali, kolik informací si byli studenti schopni vybavit, když byly napsané v novém písmu Sans Forgetica a v běžném písmu Arial. V Sans Forgetica si studenti vybavili 57 % informací, v Arial jen 50 %. Na základě toho došli k závěru, že písmo pomáhá s vybavením informací.

Jenže nyní vědci z Velké Británie a Nového Zélandu provedli rozsáhlejší výzkum, který původní výsledky jednoznačně vyvrací. Experiment se prováděl na více než 800 lidech a měl 4 části. První část experimentu zjišťovala, zda je Sans Forgetica složitější ke čtení než běžné písmo Arial. Výsledky jednoznačně potvrdily, že složitější je.

Ve druhé části se porovnávalo, kolik slovních dvojic si byli lidé schopni zapamatovat v Sans Forgetica a v Arial. Třetí a čtvrtá část výzkumu porovnávala složitější a obsáhlejší informace psané v obou písmech.

Výsledky shrnul autor studie Kimberly Wade z University of Warvick následovně: „Po provedení čtyř experimentů porovnávající písma Sans Forgatica a Arial lze s jistotou říci, že Sans Forgetica jednoznačně představuje při čtení pocit neplynulosti, nicméně schopnost vybavit si informace u lidí nijak nezvyšuje. Spíše se zdá, že smysl Sans Forgetica končí v tom, že je nové a složité ke čtení.“

Nicméně autoři studie přiznávají, že písmo viděli všichni respondenti poprvé. Je možné, že pokud by se výzkum dělal na lidech, kteří jsou na písmo zvyklí, výsledky by se mohly lišit.

Zdroj: newatlas.com
Obrázek: RMIT university