Ovlivňuje příjem kofeinu v těhotenství vývoj plodu?

Tuto otázku si položili vědci z Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. V nové studii, která zahrnovala 2055 těhotných žen, se vědci dívali na hodnoty kofeinu v jejich krvi, které porovnávali s váhou a mírami jejich novorozených dětí. Ve studii vědci zjistili, že na velikost a váhu novorozence má pravděpodobně vliv i doposud doporučená denní dávka kofeinu 200 mg za den, což jsou přibližně dva šálky kávy. Studie byla publikována minulý týden v prestižním vědeckém časopise Journal of the American Medical Association.

Proč je kolem kofeinu a těhotenství stále tolik otazníků?

Doposud publikované studie a analýzy zastávají protichůdné názory, často kvůli nevhodně zvolenému vzorku žen, který zkresluje výsledky. Proto vědci do této studie vybrali těhotné ženy tak, aby byly výsledky zkreslené co nejméně. Moderní věda již ví, že existuje více faktorů, které ovlivňují porodní hmotnost novorozence. Mezi ně například patří kouření a predispozice k růstovým abnormalitám plodu. Ženy s těmito rizikovými faktory se studie nemohly účastnit, protože právě jejich účast by mohla výsledky zkreslit.

Co nám tedy tento výzkum přinesl nového?

V první řadě je důležité si uvědomit, že vědci pomocí výzkumu našli pouze souvislost mezi konzumací kofeinu a malou porodní hmotností. Statisticky významné snížení váhy u novorozenců v rámci desítek gramů vědci pozorovali již při konzumaci 50 mg kofeinu za den, což je zhruba půl šálku kávy. To však stále neznamená, že kofein samotný musí zpomalovat růst plodu, může se na něm ale významně podílet.

Dalším důležitým faktem je, že zkoumané ženy během studie konzumovaly relativně málo kofeinu (většinou ne více než 2 šálky kávy denně). Tudíž nebylo možné zhodnotit, jak moc by se porodní hmotnost snižovala, kdyby těhotné ženy konzumovaly kofeinu více.

Autoři studie v neposlední řadě vyzdvihují souvislost mezi nízkou porodní hmotností a rozvojem civilizačních onemocnění v pozdějším věku, proto by konzumace kofeinu během těhotenství neměla být brána na lehkou váhu.

Zdroj: Gleason JL, Tekola-Ayele F, Sundaram R, et al. Association Between Maternal Caffeine Consumption and Metabolism and Neonatal Anthropometry: A Secondary Analysis of the NICHD Fetal Growth Studies–Singletons. JAMA Netw Open. 2021;4(3):e213238. doi:10.1001/j

Úvodní obrázek: Photo by Fallon Michael on Unsplash