Atakamská velká milimetrová anténní soustava (anglicky Atacama Large Millimeter Array- ALMA) je špičkové pracoviště s radioteleskopy v Chile, více než 5 000 metrů nad mořem. Díky této strategické poloze mimo civilizaci je jedním z nejkvalitnějších pracovišť radioteleskopie na světě. Nachází se zde 66 teleskopů pro průzkum vzdáleného Vesmíru i Sluneční soustavy.

Data o nálezu fosfanu na Venuši, o kterém jsme nedávno psali (článek zde), si vzali na paškál výzkumníci z Nizozemska. Znovu zanalyzovali data ze zkoumání ve spektru 267 GHz (vlnová délka v milimetrech) a došli k závěru, že zjištěný fosfan v atmosféře Venuše ve skutečnosti fosfanem není.

K přezkoumání dat z radioteleskopů je vedla především nevysvětlitelnost přítomnosti této látky na Venuši. Fosfan je totiž především produktem činnosti organismů. A žádní živočichové a rostliny se na Venuši s největší pravděpodobností vyskytovat nemohou (vysoké teploty, tlaky, jiný chemismus atmosféry…). Vzhledem k povaze vzdušného obalu Venuše je také zcela nemožné, aby se fosfan na planetě vůbec vyskytoval (silně oxidační atmosféra).

Nizozemský tým použil při analýze dat lehce odlišnou metodu. Je tedy nutné, aby první výzkumný tým, který přišel s pozitivními výsledky přítomnosti fosfanu, zkusil použít druhým týmem navrhovanou lehce odlišnou metodiku. Potíž je totiž v interpretaci lehkých změn rychlosti šíření záření z radioteleskopů na Zemi, na jehož základě se typy látek na Venuši určily. Data jsou změřená správně, je však nutné k nim přistupovat s požitím širší škály různých metod interpretace. Nizozemský tým výstupu původního týmu nevěřil a tak použil jinou, pravděpodobně správnější, interpretaci získaných dat.

Zdroj:https://arxiv.org/abs/2010.09761
Zdroj úvodního obrázku: Michael Weidner