Marcus Eriksen, který se zabývá studiem plastového znečištění v Arabském zálivu a Ulrich Wernery, expert v oblasti studia velbloudů, nedávno zveřejnili svá pozorování nálezů velbloudích ostatků hluboko v poušti. "Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Uvnitř uhynulých velbloudů jsme našli plastovou hmotu o velikosti malého kufru," potvrzuje Eriksen. "Je běžné podobné následky pozorovat u vodních savců, želv nebo ptactvta. Avšak u velbloudů je to velice nezvyklé," dodává.

Ve Spojených Arabských Emirátech, kde Eriksen provedl svá pozorování, žije zhruba 390 tisíc velbloudů. Podle Eriksenovy studie, publikované v Journal of Arid Environments, zabije plastový odpad až 1% celé populace každý rok.

Od roku 2008 zkoumal ostatky 30 000 mrtvých velbloudů a u 300 z nich objevil trávicí systém přeplněný plastovým odpadem. Hmotnost nálezů se pohybovala od 3 do 64 kilogramů. Objekty dostaly název "polybezoár" tak, aby byly odlišeny od standardních struktur, které se mohou v tělě velblouda objevit, jako jsou např. chomáče chlupů nebo rostlinné zbytky.

U velbloudů dochází ke konzumaci plastů naprosto automaticky. "Z pohledu velblouda můžeme říct, že co není písek, je jídlo," potvrzuje Eriksen pro server ScienceNews. S žaludkem plným plastového odpadu pak velbloudi nejí, jelikož se necítí hladoví a následně zemřou nedostatkem živin. Plasty rovněž obsahují některé toxiny, které po pozření škodí organismu.

Podle Eriksena je v tuto chvíli klíčové omezovat prodej platových tašek a dalších předmětů. Zároveň je důležité rozšířit povědomí o všech důsledcích plastového znečištění. To postihuje širší spektrum živočichů, než jsme si mohli myslet.

Zdroj: ScienceNews
Foto: Annie Spratt, Unsplash