Výzkum se zaměřil na starší osoby ve věku 61-77 let, jelikož v tomto období života dochází k úpadku funkce imunitního systému. Kvůli tomu se zvyšuje riziko zánětlivých onemocnění, infekce i rakoviny.

Autoři studie se zaměřili na aplikaci tzv. hortikulutrální terapie. Kombinuje benefity získané mentálními cvičeními společně s pobytem v přírodě a činnostmi na čerstvém vzduchu. Následně zkoumali její dopad na imunitní systém.

Výzkumu se zúčastnilo 59 dobrovolníků, kteří podstoupili půlroční program hortikulutrální terapie. Během programu absolvovali každý týden 15 hodinové bloky terapie, které zahrnovaly pobyt v parcích či zahradách, zahradničení a cvičení. V polovině a na konci studie byly odebrány krevní vzorky pro skutečný dopad na imunitní systém.

Bylo dokázáno, že terapie snižuje vyčerpání u T-buněk, které se s postupujícím věkem zvyšuje. Toto zjištění by mohlo pomoci starším pacientům s rakovinou. Díky terapii dojde k zesílení funkce T-buněk, které by mohly efektivněji bojovat s nádorem. Následně se potvrdilo, že hortikulturální terapie snižuje riziko zánětu a to přesně chronického stavu drobného zánětu. Důkaz přineslo snížení hladiny prozánětlivých interleukinů 6.

Autoři studie si uvědomují, že dosavadní vzorek je poměrně malý pro formulaci jasných závěrů. Zatím se tedy jedná o předběžná data, na které by měla navázat další serie rozsáhlejších výzkumů.

Zdroj: https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glaa271/5929672
Foto: Elke Karin Lugert, Unsplash