Zlaté české ručičky zase jednou světu mohou předvést, jak efektivně zatočit s některými druhy plastů. Jejich přístroj je dokáže přeměnit na olej, který se může dále využívat třeba jako přídavek do paliv. Přístroj dostal název Optimus a jeho vývoj trval dlouhých osm let.

Dokáže zpracovat například plastové kelímky, PET láhve nebo igelitové sáčky, tedy většinu odpadu, která dnes končí ve žlutých kontejnerech na separovaný odpad. Princip fungování je jednoduchý. Plast se při vyšších teplotách roztaví a jeho výpary putují do kondenzátoru o teplotě zhruba 100°C, kde se z něho stává výsledný olej. Plast tedy několikrát změní svoje skupenství - z pevného na kapalné, z kapalného na plynné a opět z plynného na kapalné.

Za den přístroj dokáže zpracovat až tunu plastového odpadu a vyprodukovat tisíce litrů oleje. Tento produkt má podobné vlastnosti jako ropa nebo benzín a lze ho tedy po dalším zpracování využít jako aditivum těchto paliv. Produkt obsahuje především čistý polyetylen nebo polypropylen. Zpětně z něj lze také znovu vytvořit nový plast.

Firma má již nyní o tuto technologii několik zájemců. Využít ji mohou například provozovatelé odpadového hospodářství nebo města samotná. Zájem mají také soukromí investoři a ekologicky smýšlející majitelé malých a středních firem. Na trhu se má vynález Optimus objevit ještě letošní rok.

Zdroj úvodního obrázku: Hermes Rivera