Hlavními důvody, proč může k nárůstu nemocných rakovinou v Africe docházet, jsou změna životního stylu a zhoršující se kvalita prostředí. Výsledky nově publikované studie jsou klíčové pro nadcházející preventivní kroky. Lepší informovanost, včasná vyšetření a předcházení rizikovým faktorům jsou základními z nich. I přesto se dá očekávat, že nemocniční systém nebude schopen riziko úmrtí výrazně snížit.

„Stále se zvyšující mortalita na nádorová onemocnění se musí neprodleně řešit. Prevence, screening a léčba jsou zásadními faktory, které musíme zlepšovat,“ potvrzuje Paddy Ssentongo z Penn State University a spoluautor studie publikované v časopise Frontiers in Public Health.

Autorům studie se podařilo shromáždit potřebná data z mezinárodního systému GLOBOCAN 2020, který obsahuje údaje o incidenci a mortalitě nádorových onemocnění ze 185 zemí světa z roku 2020. Studie zohledňovala demografické a socioekonomické údaje a jejich vztah s určitými typy rakoviny v 54 afrických zemí. Dále se zabývala kvalitou zdravotnické infrastruktury a jejího vlivu na počet úmrtí spojených s rakovinou do roku 2040.

Podle toho se v Africe v roce 2020 vyskytlo 1,1 milionu nových případů rakoviny a přes 700 tisíc lidí na onemocnění zemřelo. Nejpočetnějšími typy onemocnění byly rakovina prsu, prostaty, kolorektální karcinomy a nádory jater. K úmrtí na rakoviny byly náchylnější ženy. Z celkových 54 zemí mělo pouze 28 registr pacientů rakoviny a méně, než polovina se zabývala možnou strategií boje proti onemocnění.

„Poměry v Africe se mění a s ním i důvody úmrtí. Společně se stále západnějším stylem života a se změnou prostředí se místo infekčních onemocnění objevují stále častěji ty neinfekční, jako je např. rakovina,“ dodává další spoluautor studie Rajech Sharma.

Již teď se v některých částech Afriky pohybují počty mrtvých na nádorová onemocnění na stejné úrovni, jako ve vyspělejších zemích. Zlepšení celé infrastruktury tak bude v následujících letech základem pro zmírnění následků onemocnění na celém kontinentu.

Zdroj: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.839835/full
Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Více z výzkumu rakoviny na CZECHSIGHT:

Objev genu zásadního pro embryonální vývoj může pomoct v léčbě rakoviny
Biologům se povedlo popsat důležitý gen embryonálního vývoje. Jeho efekt na buněčný růst může objasnit, proč dochází k abnormalitám vývoje plodu nebo co způsobuje častější výskyt rakoviny u některých jedinců. Studie byla publikovaná v časopise Nature Communications.
Virus napadající fazole vigna má potenciál léčit rakovinu
Ne všechny viry jsou špatné. A některé mohou dokonce v budoucnu pomoci léčit rakovinu. V nové studii vědci ukazují, jak rostlinný virus mozaiky fazole vigny zastavuje rakovinu, a také jak zabraňuje jejímu návratu.