Povodně jsou každoroční přítěží v mnoha státech a způsobů, jak s nimi bojovat je hned několik. S alternativním řešením přicházejí britští pracovníci z National Trust, organizace, zabývající se ochranou přírody a památek na území Spojeného království. Ti se rozhodli vysadit v jižní Anglii menší počet bobrů, kteří by zde mohli proti záplavám aktivně pomoci.

Těmi momentálně trpí v Británii rozsáhlé oblasti – například minulý týden Midlands a North, či na jihozápadu břehy řek Severn a Avon. National Trust plánuje vypustit celkem tři páry zvířat – po dvou párech do lesů v Holnicote v Somersetu poblíž přítoků řeky Aller, třetí pár pak do povodí ve Valewoodu na okraji South Down v Západním Sussexu.

V Británii byli kdysi domorodí bobři loveni až k úplnému vyhynutí v 16. století. Přesto byli v posledních letech ve volné přírodě Skotska a Devonu v malých počtech pozorováni. Bobři jsou v ekosystému řek a problematice povodní považováni díky svým přehradám za „klíčový druh“, který krajinu zásadně ovlivňuje. Díky jejich stavbám pomáhají mimo povodňovou kontrolu omezovat erozi a obnovovat mokřady.

National Trust si od vysazení bobrů v povodí slibuje odolnější ekosystém vůči extrémnímu počasí. Spolupracovat hodlá především s výzkumníky z Exeter University, se kterými budou aktivitu vysazených bobrů monitorovat.

„Naším cílem je, aby se bobři stali důležitou součástí ekosystému v Holnicote a dalších oblastech,“ říká Ben Eardley, projektový manažer National Trust. „Jejich přítomnost v našich povodích může zvýšit odolnost krajiny vůči extrémům počasí.“

Zdroj: Engineering and Technology