Lidé po celém světě mají stále méně dětí a už v roce 2100 by to pro lidstvo mohl být velký problém. Obyvatelstvo dle nejnovějších propočtů velmi rychle zestárne a společnost po celém světě se bude muset kompletně přeorganizovat. Desítky států ztratí až polovinu svého dnešního počtu obyvatel.

Podle nové studie dosáhne lidstvo vrcholu populačního růstu kolem roku 2064, kdy nás na Zemi bude 9,73 miliard. Toho roku by měl nastat zlom a do konce století by měl počet lidí rapidně klesnout na 8,79 miliard.

Důvodem úbytku obyvatel je a bude nízká porodnost. Ženy po celém světě získávají stále lepší možnosti vzdělávat se, dostávají lepší pracovní nabídky, a když se k tomu přidá antikoncepce, míra porodnosti klesá. Začíná docházet k zápornému přirozenému přírůstku, což znamená, že umírá více lidí, než kolik se rodí. EU tento trend zaznamenává od roku 2017, v roce 2050 by mělo mít záporný přirozený přírůstek 151 států světa, v roce 2100 až 183 států.

23 států světa, mezi nimi i např. Španělsko, Japonsko nebo Thajsko, budou mít v roce 2100 jen polovinu svého dnešního obyvatelstva. Takový úbytek může představovat více problémů než výhod. Obyvatelstvo zemí zestárne a fungování společnosti se bude muset zásadně přeorganizovat.

Stárnutí společnosti představuje vždy problém. Dle studie budou obyvatelé ubývat na celém světě po dlouhou dobu, takže dosavadní systém uživení ekonomicky neaktivních obyvatel (seniorů) nebude nadále fungovat. Státy budou muset vymyslet nový systém, jak uživit čím dál větší procento společnosti, které ekonomicky státu přispívá jen minimálně.

Do určité míry lze problém řešit pracovní silou ze zahraničí, kdy chybějící ekonomicky aktivní obyvatelstvo budou představovat stále více imigranti. Jenže zejména ve specializovaných odvětvích vyžadující vysokou úroveň kvalifikace nelze najímat kohokoli.

Podle studie se bude úbytek obyvatel každém regionu lišit, zejména Afriku postihne vymírání společnosti až jako poslední. Počet obyvatel Afriky by se měl v jako jediném regionu do roku 2100 stále zvyšovat. Nigérie by v té době mohla mít zhruba 791 milionů obyvatel, čímž by se stala druhou nejlidnatější zemí světa hned za Indií s 1.09 miliardou obyvatel. Na třetím místě by měla být Čína se 732 miliony obyvatel, na čtvrtém místě USA se 336 miliony a na pátém Pákistán s 248 miliony obyvatel.

Zatím není jisté, jak by se měl svět těmto nadcházejícím změnám přizpůsobit. Snahy podpořit porodnost v zemích, kde populace vymírá již dnes, zatím velký úspěch neměly.

Zdroj: futurism.com

Obrázek: unsplash.com