Již jsme několikrát psali o potenciálu obnovitelných zdrojů elektrické energie na našem území. Náš autor Oldřich Sklenář se hluboce věnoval především solárním elektrárnám (články viditelné po kliknutí na jeho profil).

Každá technologie výroby elektřiny má své pro a proti. Zpravidla existuje několik táborů lidí s odlišnými názory nejen na čistou a udržitelnou energetiku. Při výrobě solárních panelů se využívají vzácné prvky, které se často těží v rozvojových zemích, kde je levná pracovní síla. Stejný zdroj mají i kovy a polokovy do našich televizí. Větrné elektrárny jsou v krajině nevzhledné a v Česku je jen málo míst, kde by se mohly větrné parky umístit.

Atomové elektrárny jsou značným rizikem, zejména co se týká vyhořelého a momentálně již nevyužitelného paliva. Uhelné a jiné tepelné elektrárny značně narušují přirozený koloběh oxidu uhličitého v ovzduší a potenciál vodních elektráren je v ČR prakticky vyčerpán. Pokud nepočítáme stavby přečerpávacích elektráren…

A nyní se dostáváme k energii geotermálního původu. Pro exoticky znějící elektrárny postavené především na území Islandu je v Česku docela příhodné prostředí. Relativně mladá geologická minulost určitých částí naší Země poskytuje pro využití energie naší planety značný potenciál.

potenciál využití geotermální energie na území Čech; modře- lázně a termální prameny, šedivě- perspektivní oblasti pro geotermální energetiku (zdroj: Proceedings World Geothermal Congress 2005)

V Česku probíhá několik projektů zaměřených na využití geotermální energie. Společnost 1. Geotermální Litoměřice a.s. ve spolupráci se špičkovými vědci (AV ČR, Česká geologická služba, PřF Univerzity Karlovy, TUL) již přes 20 let pracuje na první geotermální elektrárně v České republice. Ta by měla v první fázi teplem a později elektřinou zásobovat okresní město Litoměřice.

Celá stavba geotermální elektrárny však vyžaduje značné finanční prostředky. Pro její efektivní fungování je potřeba vyvrtat 2-3 hlubinné vrty (až do 5 kilometrů). Jedním povedou trubky s vodou, které se v hlubinách země zahřejí na teploty přesahující 100°C. Druhým propojeným vrtem se pak budou trubky spolu s horkou párou navracet k povrchu, kde po průchodu parním generátorem vytvoří elektrickou energii. Teplo je v tomto případě odpadním produktem a lze s ním dále pracovat.

Projekt první tepelné elektrárny na území Čech u nás není prvním ani jediným. Již několik desetiletí vyhřívá geotermální energie domy v Děčíně, ZOO v Ústí nad Labem či venkovní bazén v Benešově nad Ploučnicí. Myšlenka využití energie Země pro tvorbu elektrické energie je však v České republice jedna z prvních.

Zdroj úvodního obrázku: Tommy Kwak