Výzkumníci z University of Minnesota prozkoumali strukturu "hrotů" na povrchu virové částice. Ty umožňují viru napadnout buňku. Výzkumný tým věří, že studie pomůže k navržení nového léku.

Na povrchu viru jsou tři skupiny "hrotů". Ty, kterými se studie zabývala, jsou tzv. S-proteiny. "Správný popis struktury S-proteinu je zásadní věc pro výzkum vstupu viru do buňky. Můžeme navrhnout lék tak, aby je našel a zablokoval jejich funkci," vysvětlil Fang Li, výzkumný pracovník univerzity.

K modelování struktury použili metody X-ray krystalografie, která umožní vytvořit 3D model proteinu. Takto podrobné struktury umožní nalézt nové terapeutické cíle. I ta nejmenší změna může zapříčinit neschopnost vazby na buňku.

Shang et al., 2020

Vědcům se podařilo objevit některé mutace, které jsou typické pro SARS-CoV-2 a žádný další druh koronaviru jimi nedisponuje. Mutace tvoří v proteinu jakýsi hřebínek. Právě kvůli němu by mohl být vir tak snadno šiřitelný. "Struktura ukazuje, jak odlišné strategie si vir vytvořil oproti SARS z roku 2002," říká Li.

Vědci nadále srovnali virus s dalšími zvířecími druhy. Potvrdilo se, že některé části jsou značně odlišné a muselo dojít k rozličným mutacím předtím, než se rozšířil v lidské populaci.

"Naše práce může pomoct k dalšímu výzkumu vakcíny nebo účinné monoklonální protilátky (vázající se na přesně dané místo), která se bude chovat jako léčivo pro narušení vazby viru," věří Li.

Výzkum je stále na svém začátku. Studie se zabývá především strukturou vazebné domény proteinu (tedy jeho konce). Pro další poznání je třeba prozkoumat detailně celý protein.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2179-y
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_medical_animation_corona_virus.jpg