Požár v Austrálii již zničil 26,4 milionu akrů půdy a představuje tak jednu z největších přírodních katastrof historie. Podle dat pořízených australskými ekology se číslo usmrcených zvířat vyšplhalo přes jednu miliardu.

Ekolog Chris Dickman a organizace World Wildlife Fund dospěly k závěru, že během trvání požáru zemřelo 1,25 miliardy zvířat. Takový počet ovlivní tvář australské přírody a napravování škod zabere spoustu času. Výsledky posledního měření navíc nepočítají možné škody na menších zvířatech jako jsou žáby, netopýři nebo hmyz.

Jak tvrdí odborníci, požárová dynamika je v Austrálii přirozenou součástí ekosystému. Bohužel, současný stav je již za hranicí normálních podmínek a vážně ohrožuje australskou divočinu. Miliarda zvířat, která uhynula v plamenech nepředstavuje konečné číslo. Mnoho z nich přežije s popáleninami, které je mohou připravit o život či schopnost obrany. Vedle toho hrozí značný nedostatek vody a potravy.

Situaci pomáhá obrovská vlna solidarity napříč australským obyvatelstvem. Lidé se snaží jakkoli pomoct všem zraněným a dehydratovaným zvířatům, která vozí domů nebo do záchranných stanic. Jeden příklad z všechny představuje Nemocnice Port Macquarie, která se specializuje na koaly a vybrala 5,5 milionu dolarů od lidí po celém světě. Koaly jsou obecně považovány za smutnou ikonu požárů. Během listopadu jejich populace v Novém Jižním Walesu klesla o 30 procent, jak uvedl server Gizmodo.