Ohně, které zachvátily Austrálii, způsobily množství nenapravitelných škod. Každý den přicházejí o život další živočichové, každý den ztrácí Austrálie něco ze své krásy. Postupující oheň ničí i místa, která patřila původním obyvatelům.

Jedněmi z nich jsou lidé kmene Gunaikurnai, který sídlil v okolí Gippslandu. Všichni byli nuceni násilně opustit svůj domov, stejně jako jejich předkové v době kolonizací. "Někteří z lidí ztratili všechno ze svého majetku", napsala Alice Pepper, organizátorka kmene, pro server Earther.

Krize, která paralyzuje Austrálii, je traumatizující pro všechny její obyvatele. Pro Austrálce (Aboridžince), původní obyvatele, se jedná o ještě větší katastrofu. Ovšem nejsou sami. Klimatické změny ovlivňují životy tisíců původních obyvatel po celé planetě. Po překonání stovky let starých problémů s kolonizátory tak čelí další náročné výzvě.

Oheň zničil asi 26 milionů akrů půdy. Zatím nedokáže nikdo určit, kolik Austrálců mohlo přijít k úhoně. Znepokojující je už jen to, že centrum požárů je v Novém Jižním Walesu, kde žije největší počet původních obyvatel.

Smutným příkladem jsou i lidé Yuin, kteří sídlí jihovýchodně od Canberry. Silný vítr, který hned po začátku nového roku obrátil plameny směrem k jejich území zničil téměř celé teritorium. Mezi ty, kteří ztratili své domovy patřili i vysoce postavení členové kmene. Během požárů byla zničena i radnice, ve které byly uchovány tradiční obřadní klenoty.

Extrémní sucho a rekordní vlny veder jsou základem pro ničivé požáry. Avšak jedním z dalších faktorů je i obhospodařování půdy. Zde můžeme opět litovat původní obyvatelstvo, jelikož jejich tradicí prověřené rady byly dlouho bez odezvy. Generace Austrálců byly ignorovány a jejich výtky k nakládání s přírodními zdroji zůstaly nevyslyšeny. I to může být jedním z dílků celé ničivé skládanky.

Proto se Austrálie rozhodla zapojit do celé operace několik pomocníků z řad Austrálců. Někteří z nich pracují jako tzv. rangers a snaží se pomoct s nastalou situací. Další skupina pracuje na předávání tradičních poznatků a techniky, které by měly přinést své ovoce v budoucnu. Jedná se zejména o plánování cílených malých požárů v chladných obdobích, které by měly revitalizovat půdu a předejít tak dalším ničivým požárům.

Foto: commondreams