Vědecký výzkum se již delší dobu zabývá otázkou, nakolik ovlivňují duševní pohoda a prožívané emoce naše zdraví. To, že negativní pocity a psychický stav jedince zvyšují riziko propuknutí různých nemocí, jako je cukrovka či kardiovaskulární onemocnění, prosazují některé vědecké práce již řadu let.

V poslední době se stále více objevují i studie, zkoumající efekt pozitivních emocí a tzv. well-being na zdraví a myšlenkové funkce, a to hlavně v rámci stárnoucí populace. Ačkoliv výsledky zatím zdaleka nejsou jednoznačné, existuje teorie, že pozitivní smýšlení je během stárnutí člověka spojeno s lepším zdravím. Skupině převážně amerických vědců se nyní podařilo ukázat vliv pozitivního přístupu k životu na paměť.

Ve své práci zkoumali soubor 991 Američanů středního a staršího věku, kteří se zúčastnili dlouhodobé studie probíhající ve třech obdobích, a to v letech 1995 až 1996, 2004 až 2006 a 2013 až 2014. Dotazovaní měli během šetření uvést všechny možné pozitivní emoce, které zažili během uplynulých 30 dnů. Uváděli např., kdy se cítili veselí, nadšení či jinak pozitivně naladění. Nakonec podstoupili testy paměti, které sestávaly z vybavování slov, ať už ihned po jejich prezentaci, či 15 minut poté.

Výsledky studie ukazují, že v průběhu devíti let došlo u lidí ke zhoršení paměti. Paměť jedinců, kteří uváděli vyšší míru pozitivních emocí, se však během let zhoršila o poznání méně. V analýze dat byly přitom zohledněny různé aspekty, ve kterých se subjekty mohly mezi sebou lišit, jako třeba pohlaví, věk, vzdělanost, míra extraverze, či úroveň negativních pocitů a deprese.

Výše zmíněná studie našla asociaci mezi pozitivními emocemi a pamětí člověka. V budoucnu pak bude zajímavé zabývat se tím, jakými mechanismy by tyto jevy mohly být propojeny, či jaký vliv může mít dobrá nálada a spokojenost v životě na další funkce našeho mozku. Prozatím nám však rozhodně neuškodí, když se na život pokusíme dívat pozitivně a s nadhledem.

Originální publikace: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797620953883

Zdroj: ScienceDaily

Foto: Luis Quero, Pexels