Udržitelná produkce je hlavní doménou menších společností, které se mnohdy snaží na ni postavit svůj marketingový plán. V poslední době se k nim přidává řada velkých společností, což by mohlo mít na celkovou situaci přírodních zdrojů obrovský vliv. Taková politika se dá dobře praktikovat např. u velkých producentů rybího masa.

Důležitou roli hraje nadace World Wildlife Fund (WWF), která sbírá informace o situaci jednotlivých živočišných druhů. Spolupráce s organizací je důležitá, neboť nastavuje přísná pravidla, která musí partnerská firma dodržovat. Takovou smouvu podepsal např. producent známého konzervovaného tuňáka Rio mare.

Vše začíná u rybaření

Správně řízené získávání produktu je naprostým klíčem pro udžitelnou produkci. Rybaření musí podléhat zodpovědnému systému jak ze strany rybářských společností, tak z pozice zpracovatele, který správný postup kontroluje.

Řada firem proto podstupuje další výzvu ve které se zavazuje, že se získávání produktů bude řídit podle pravidel nezávislé dobrovolnické organizace MSC. Ta shromažďuje informace podle, kterých se dá jakýkoli kus tuňáka vystopovat až do místa jeho výlovu.

Nedílnou součástí je podpora výzkumu. International Seafood Sustainability Foundation je globální nezisková organizace, která sdružuje nejčinnější vědce v oboru. Garantuje udržitelný výlov ryb a snaží se zajistit co možná nejlepší zdraví celého ekosystému.

Udržitelnost závisí na rozmanitosti

Úspěšný udržitelný výlov spočívá ve variování rybářských metod a v rozmanitosti jednotlivých druhů ryb či lokality výlovu. V současné době se 86% produkce tuňáka skláda ze dvou druhů a tj. skipjack (pruhovaný) a yellowfin (žlutoploutvý). Mezi oběma druhy musí docházet k vyváženému výlovu viz obrázek.

Zdroj: qualitaresponsabile.it

Stejně důležitým faktorem je výběr lokalit výlovu. Hlavním producentem je v tomto ohledu Tichý oceán. Pro udržení kvality ekosystému jsou ale využívány i ostatní velké vodní plochy.

V poslední v řadě jde o způsob rybolovu, kdy se využívá především techniky "Purse Seiners", kdy jedna velká loď stráví na moři několik týdnů a jakmile zahlédne velkou skupinu tuňáků, vypustí na moře dvě menší lodě, které kolem skupiny vytvoří past, pomocí které celé hejno chytí. Tímto způsobem se redukuje množství živočichů, kteří se dostanou do sítě nechtěně.

Certifikovaná produkce=méně emisí

Stejně jako v každé společnosti je hlavním cílem snížení podílu na znečištění skleníkovými plyny. Což se daří pomerně dobře. Základ tvoří vybalancovaná logistika, při které dochází k maximálnímu využití každého dopravního prostředku. Nedílnou součástí je modernizace vozového parku, kdy by v současnosti veškerá vozdila měla splňovat normy Euro 5 a 6.

Zdá se, že se u velkých zpracovatelů blýská na lepší časy. Nastolený kurz je obrovským příslibem, ale zároveň i závazkem do budoucna. Budeme pozorně sledovat, kam se situace v dalších letech posune. Nelze očekávat stomílové kroky, jelikož technologie v této oblasti zatím nepomáhají tak, jak by bylo třeba, ale rozhodně je zde vidět inkrementální posun.

Líbil se Vám článek? Odměňte nás sledováním naší stránky na Facebooku. Každá práce něco stojí a bez vaší podpory se neobejdeme. Děkujeme