V minulých dnech byly publikovány dvě studie, které ukazují, že přenos COVID-19 z matky na dítě v probíhajícím těhotenství, je nepravděpodobný. Obě studie sledují vzorky těhotných žen, které nevykazují (až na jednu výjimku) závažné příznaky.

Okamžitě po začátku epidemie nového koronaviru v Číně se objevily spekulace o působení viru mezi matkou a plodem. Kvůli malému vzorku se zezačátku jednalo o předpoklady z poznatků získaných u standardních pacientů.

Výzkum publikovaný v časopise The Lancet popisuje rozvoj nemoci a působení viru na vzorku devíti těhotných žen. Všechny vykazovaly některé ze základních příznaků onemocnění. Žádná z pacientek nebyla ve vážném stavu nebo nezemřela brzy po porodu. Všechny ženy rodily císařským řezem. Žádná z nich neměla přidružená onemocnění, jako jsou diabetes, chronická hypertenze nebo jiná onemocnění srdce.

V šesti případech došlo okamžitě při porodu k odebrání vzorků plodové vody, pupečníkové krve a krčních výtěrů novorozenců. U třech zbývajících okamžité testy proběhnout nemohly. Jedna z nich byla diagnostikována jako pozitivní na COVID-19 až po porodu. U dalších dvou nedošlo k okamžitému odběru, jelikož rodily pozdě v noci. Testování všech vzorků proběhlo pod dohledem WHO.

U žádného z porodů nedošlo k zásadním komplikacím. Testy pupečníkové krve, plodové vody, výtěrů krku a později i mateřského mléka neprokázaly přítomnost viru SARS-CoV-2.

Druhá studie publikovaná na Wuhan University počítala se vzorkem 16 pozitivních těhotných žen. Testy byly provedeny u deseti z nich. U žádného porodu nedošlo k výraznějším komplikacím. Nákaza se rovněž nepotvrdila ani u jednoho z novorozenců.

Vzorky těhotných nemocných žen jsou malé a výzkum v tomto ohledu potřebuje doplnit. Avšak intrauteriní přenos z matky na plod můžeme prozatím vyloučit.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303603
https://europepmc.org/article/med/32145714
Foto: Aditya Romansa, Unsplash