Oceán je velice dynamické prostředí. Dnešní pláže vznikají dlouhodobou činností mořské vody. Zrnka písku tvoří především velice odolný křemen, který často pochází z odumřelých mořských živočichů. Vlivem transportu jsou tvrdé schránky rozděleny na miniaturní kousky. Často je pod mikroskopem poznatelné, ze kterého živočicha nebo zdroje jednotlivá zrnka písku pocházejí.

Tam, kde se nachází oblázky, panují rozdílné podmínky na mořském dně (především jiný typ horniny). Ty velikou měrou také mění složení života na něm. Najdeme zde pouze omezené množství lastur, ze kterých by případný písek mohl vzniknout. Kamenité pláže vznikají především tam, kde je na mořském dně a na pobřeží vápenec.

Pláže vznikají pouze tam, kde se stýká oceán s pevninou. Tento prostor má jasně daný vzhled, který je předurčen na základě mnoha různých vlastností. Výše zmíněné geologické vlivy doprovází také energie oceánu, velikost vln, přílivu a odlivu. Tyto dynamické vlastnosti jsou dány především strmostí a charakterem mořského dna.

Pokud v budoucnu bude docházet k pozvolnému růstu hladiny světového oceánu, budou se pláže přesouvat do vnitrozemí spolu s ním. Je však důležité dodat, že se charakter pláží bude měnit na základě stejných vlastností oceánu, jako doposud (charakter dna, jeho strmost či geologické podloží). Neznámou také zůstává, jak přesně budou vypadat pláže vzniklé z lidských příbytků. Ale to už je otázka pro příští generace.

Zdroj: Nature Climate Change
Zdroj úvodního obrázku: Sean O.