Na únavu v autě má samozřejmě vliv několik faktorů (zdraví, to jak jste se vyspali, psychika atd.). Přesto je ale zajímavé, že pocit únavy se poměrně často dostavuje i pokud jste naprosto zdraví a odpočatí. Není však úplně jasné, proč se tomu tak děje. Jedním z názorů je, že takzvaný bílý šum (náhodný signál s rovnoměrnou výkonovou spektrální hustotou - v tomto případě zvuk kol jedoucí po silnici) je právě to, co nás dělá ospalými.

V minulosti bylo učiněno několik případových studií, které se otázkou vzniku pocitu ospalosti za jízdy zabývaly. Pro příklad jedna ze studií zkoumala vztah mezi únavou a jízdou po "tiché" nebo "hlasité" cestě. Tato studie nečekaně ukázala, že jízda po "hlasité" cestě vyvolávala větší únavu než po "tiché". Tento výsledek ale není příliš vypovídající, protože lidé Vám objektivně neřeknou, jestli jsou více unavení z hluku nebo, zdali to není nějaký jiný faktor.

Další z nedávných studií (2018) poukazuje, že spíše než bílý šum by to mohly být vibrace, kterým jsme při řízení auta vystavováni. V tomto výzkumu byli lidé posazeni do simulátorů. Účastníci jeli hodinu vysokou rychlostí s tím, že v jednom simulátoru žádné vibrace neprobíhaly a v druhém ano. Po dokončení jízdy určovali, jak ospalí byli před jízdou a po jízdě. K tomu byla ještě monitorována jejich tepová frekvence jako měřítko únavy. Na konci testů sami účastníci subjektivně vyhodnotili, že jsou daleko unavenější při jízdě na simulátoru, který vibroval. Možná by tedy bylo dobré, aby nám při spánku někdo vibroval postelí.

Vědci si zpočátku mysleli, že vibrace aktivovaly parasympatické nervy (jejichž funkce nepodléhají naší vůli), které nás zjednodušeně řečeno začnou zpomalovat a uvolňovat. Ovšem opak byl pravdou. Činnost srdce respondentů na vibrujícím simulátoru vykazovala naopak aktivaci sympatických nervů, které zrychlují srdeční tep. Vědci poté konstatovali, že zrychlená srdeční činnost demonstrovala snahu vyrovnat se s únavou. Jinak řečeno: vibrace způsobují ospalost, což komplikuje řízení, a proto nastupuje zvýšená srdeční činnost, která zvyšuje koncentraci. Tedy jakýsi obranný mechanismus.

Možná se v budoucnu dočkáme nějakých anti-vibračních opatření v automobilech, abychom nebyli tak unavení. Do té doby ale raději vždy, když začnete pociťovat známky únavy, na chvíli zastavte, protáhněte se nebo si klidně zdřímněte, jen dejte pozor, abyste nepřecházeli únavu.

Zdroje:
ROSPA
APA PsycNET
tandfonline
journals.sagepub