Chůze a jízda na kole se v roce 2020 v důsledku pandemie stala populárnější než kdy dříve. Vlády po celém světě povzbuzovaly jednotlivce, aby chodili pěšky nebo, tam kde je to možné, využívali kola namísto přeplněné veřejné dopravy. Spolu s tím se také zvětšil objem investic do cyklistické infrastruktury.

Zatímco výrobci a maloobchodníci během pandemie hlásili nárůst prodeje jízdních kol a příslušenství spojené s cyklistikou obecně, stále existuje mnoho lidí, které tento trend minul. Ti se například nemusí cítit dostatečně fit, aby mohli jezdit na kole velmi daleko (nebo vůbec) a dlouho dojíždět. Obzvláště pak v kopcovitých lokalitách.

Pro tyto lidi se jízdní kola, která poskytují elektrickou podporu pro jezdce při šlapání, známá jako elektrická kola nebo e-kola, ukázala jako atraktivní volba. To právě proto, že usnadňují jízdu na kole. Výsledkem je, že v roce 2020 vzrostl také prodej elektrokol a výrobci se snažili držet krok s poptávkou.

Elektrická kola vyžadují menší úsilí při jízdě, umožňují uživateli nést více zavazadel, než je tomu u běžných jízdních kol a také je lidé spíše používají mimo rekreace také k nákupům a dojíždění do zaměstnání. Bylo zjištěno, že ve srovnání s běžnými cyklisty, majitelé elektrokol své vozítko využívají častěji a na delší vzdálenosti.

Meta-studie zdravotních výhod plynoucí z využívání elektrokol odhalila, že e-jízda na kole poskytuje fyzickou aktivitu alespoň střední intenzity. Ta je sice nižší než intenzita vyvolaná při konvenční jízdě na kole, ale vyšší než při chůzi. E-jízda na kole proto může přispět ke splnění doporučení ohledně fyzické aktivity a ke zvýšení fyzické zdatnosti.

Většina lidí, kteří nejsou pravidelně aktivní, by mohla mít prospěch z e-cyklistiky. To se týká především osob s obezitou neb cukrovkou typu 2, pro které je fyzická aktivita důležitá. E-kola mají potenciál pomoci s pravidelným pohybem právě u tohoto segmentu populace.

Budoucnost e-kol?

V Evropě představují elektrokola jeden z nejrychleji se rozvíjejících segmentů dopravního trhu. V roce 2018 jejich prodej v Německu představoval 23,5 % všech prodaných kol, zatímco více než polovina dospělých kol prodaných v Nizozemsku v roce 2018 byla elektrická. Taková byla ovšem situace předtím než s čísly zamíchala pandemie. Objevují se proto prognózy, že prodej elektrokol v Evropě by se v příštích pěti letech mohl zdvojnásobit.

Přestože rok 2020 byl těžký, i tak se v něm dá najít řadu pozitivních efektů. To se týká především změny dopravního chování. S menším počtem dojíždějících a poklesu využití motorizovaných vozidel se řada lidí rozhodla využívat nemotorizované druhy přepravy zvyšující fyzickou aktivitu.

Pandemie tak nejen dostala do širšího povědomí problematiku dopravních kongescí a dalších negativních vlivů s ní spojené, jako například hlukové znečištění a znečištění ovzduší, ale také ukázala nové cesty pro každodenní dopravu, jako jsou právě e-kola. Vývojem menších a efektivnějších baterií, kvůli kterým budou elektrokola lehčí a s větším dojezdem, se tak stanou běžným dopravním prostředkem v našich ulicích.

Zdroj: cyclingindustry.news, Journal of Transport and Health, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives,

Foto: Wolfram Bölte, Unsplash