Zatímco většina pacientů, kteří se nakazili onemocněním COVID-19, dosáhla uzdravení, někteří se potýkají s dlouhodobými následky. Při analýze 12 pacientů, kteří se z nákazy zotavili, zjistili lékaři Hongkongské nemocnice (HKHA), že někteří z nich vykazují sníženou kapacitu plic.

"Při rychlejší chůzi jsou okamžitě zadýchaní," uvedl Owen Tsang, ředitel infekčního centra HKHA. Doplnil, že někteří pacienti mohou mít po uzdravení sníženou kapacitu plic až o 30%. Po prodělání nemoci si lékaři na pořízených CT snímcích orgánů všimli známek poškození.

Na nich je patrný jev, známý jako "mléčné sklo", tedy hromadění tekutiny v plicích, viditelné jako bílé skvrny. Ten může být projevem celé řady patologických stavů. Mléčné sklo nastává například u pneumonií, plicního edému, alveolitidy a dalších onemocněních. Snímky ukazují, že u pacientů s prodělanou chorobou COVID-19 bylo mléčné sklo výraznější.

CT snímky plic pacienta zasaženého COVID-19 v různých časových obdobích průběhu nemoci, zdroj: Business Insider

12 pacientů je však velice malý vzorek na to, aby bylo možné prohlásit, že COVID-19 nutně může za trvalé následky. Může však představovat důležitý varovný signál, který by lékaři měli brát v potaz.

Zdroj: The Neoscope, zdroj titulní fotografie: Fuion Medical Animation