Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, při kterém zaniká mozková tkáň. Až pětina úmrtí starších lidí je způsobena právě touto doposud nevyléčitelnou formou demence.  Nyní však vědci objevili proteiny, které by mohly vznik této choroby indikovat a právě na ně tak chtějí cílit výzkum léčebné metody.

Choroba je spojována s přítomností mnoha proteinů v krvi, nyní se však vědci pokusili zjistit, které z nich by mohly sloužit k léčbě, nebo ještě lépe prevenci této nemoci. Mezi lety 2011 a 2013 odebrali vzorky krve přes 4800 lidem středního nebo staršího věku. Po několika letech odebrané vzorky analyzovaly pomocí nově vyvinutých technik a výsledky porovnávali se zdravotním stavem účastníků.

Výsledek experimentu na sebe nenechal dlouho čekat. Lidé, u kterých se Alzheimerova choroba v následujících letech objevila, měli v krevních vzorcích abnormálně vysoké hladiny 38 proteinů. Po úspěšném experimentu se tedy vědci rozhodli analyzovat krevní vzorky 11 000 lidí odebrané v letech 1993 až 1995. Zde bylo objeveno ve vyšší koncentraci 16 proteinů u těch z testovaných, kterým bylo toto chronické neurodegenerativní onemocnění diagnostikováno v dalších dvaceti letech.

Díky nynějšímu objevu by tedy bylo možné odhalit chorobu až dvacet let před jejím vznikem. Vědci jsou odhodlaní analýzu krevních vzorků zvanou SomaScan používat i nadále a chtějí se zaměřit právě na dané proteiny, které by mohly být klíčem k léčbě a prevalenci tohoto typu demence.

Zdroj: Nature Aging

Úvodní fotka: Steven HWG, Unsplash