Prvním úspěšně naklonovaným savcem byla ovečka Dolly. Stalo se to v roce 1996 v Roslinově institutu ve Skotsku. Byl to sice ohromný úspěch, otevřel ale mnoho nových etických otázek ohledně klonování. Dolly vznikla z buňky z mléčné žlázy, proto také dostala své jméno. Skotským vědcům mléčná žláza evokovala bujný dekolt slavné herečky Dolly Parton. Metoda, která byla použita, se nazývá nukleární transfer. Do vajíčka jedné ovce je vloženo jádro z buňky jiného jedince téhož druhu. Následně je vajíčko vloženo do těla náhradní matky. Klonování bylo natolik průlomovým objevem, že existence Dolly byla tajena přes půl roku, než se vědci ujistili, že je Dolly opravdu kopií původní ovce. Podařilo se popřít dogma vývojové biologie o tom, že specializovaná dospělá buňka není schopna se vrátit do stádia, kdy je buňkou univerzální a může se přeměnit v buňku jakéhokoliv orgánu.

Mezi další úspěšně naklonovaná zvířata patří kůň Převalského (kertak). Vlivem sucha, chladných zim a lidským přičiněním byl kertak zcela vyhuben. Nová populace pochází z pouhých 13 jedinců, kteří byly v té době chováni v zajetí. První klon se narodil v roce 2020. Jeho genom pocházel z kryogenetického vzorku původní populace koní ze střední Asie starého více než 40 let.

Tchoř černonohý je ohrožená šelma, která je považována za nejvzácnějšího severoamerického savce. Několikrát stála na pokraji vyhynutí. Důvodem je mimo jiné úbytek psounů prériových, kterými se tchoři živí. Elizabeth Ann, byla naklonována ze zmrazené DNA tchoře Willa. Klonování sice nezachrání ohrožený druh, napomůže ale zvýšení genetické variability.

Elizabeth Ann, první naklonovaný tchoř černonohý a vůbec první naklonovaný americký ohrožený druh. Věk: 50 dní. Zdroj: USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center.

Čím je zvíře ohroženější a jeho populace čítá méně jedinců, tím je genetická variabilita nižší. V tak malé populaci se často vyskytují dědičné nemoci. Jednoduše proto, že se páří stále stejní jedinci, kteří tuto nemoc mají. Klonování ze starších buněk navrací do přírody „staronovou” genetickou výbavu a tím je možné genetickou pestrost opět zvýšit.

Zdroje:

Somatic cell nuclear transfer in horses - PubMed (nih.gov)

Black-footed Ferret Cloning Research (fws.gov)

Zdroj úvodní fotografie: Yulia Vambold, Unsplash