Poprvé se může stát, že v lékarnách narazíme na léky navržené umělou inteligencí (AI). Projekt společnosti Exscientia, zaměřený na léčbu OCD (obsedantně-kompulzivní poruchy), by se měl dočkat prvních testů na lidech. Použití AI zrychlilo celý proces více než o tři roky.

Co je OCD?
Jedná se o úzkostné poruchy, které jsou doprovázené nechtěnými, opakujícími se myšlenkami (obsese) a/nebo opakovaným nestandardním jednáním (kompulze), které může postiženého dočasně uklidnit. V praxi se ale spíše vytváří začarovaný kruh, během kterého se pacient dostává do stále větších úzkostí.

Nový lék s názvem DSP-1181 bly vytvořen s pomocí algoritmu, který zanalyzoval databáze různých sloučenin s databázemi potřebných parametrů. Podle Andrew Hopkinse, vedoucího společnosti Exscientia, se jedná o jeden z milníků ve vývoji léčiv. Díky své podstatě může být algoritmus v budoucnu použitý na jakoukoli nemoc.

V minulosti jsme viděli několik příkladů použití AI při diagnostice nebo operacích. Zahrnutí umělé inteligence ve vývoji léků byl jen další předpokládaný krok. Zatím však nabízí více otázek než odpovědí. Jedná se především o etické problémy, jako je bezpečnost, ochota pacientů užívat tento typ léků nebo jak nastavit pravidla pro vývoj.