Vědci zkombinovali nejkompletnější světový seznam známých druhů včel s dalšími 6 miliony záznamů veřejnosti o místě výskytu druhů včel po celém světě. Zjištění nasvědčují, že na severní polokouli se nachází více druhů včel než na jižní polokouli. Více druhů včel také najdeme v sušších a temperátních podmínkách, než v tropech.

Mnoho rostlin a živočichů se na Zemi vyskytuje podle tzv. latitudiálního gradientu — podle zeměpisné šířky. Biodiverzita podle tohoto vzorce roste směrem k tropům a klesá směrem k pólům. Ukazuje se, že včely jsou ale výjimkou — jejich biodiverzita je rozmístěna podle tzv. bimodálního šířkového gradientu — Nejvíce druhů včel mají údajně Spojené státy, bohaté jsou i oblasti v Africe a na Středním východě, kde ještě spousta druhů zůstává neobjevených.

Mnozí by si mohli myslet, že mezi včely patří jen včely medonosné, čmeláci a možná pár dalších druhů; včel je ale více druhů než druhů savců a ptáků dohromady! Aby mohla být mapa vytvořena, vědecký tým porovnával záznamy výskytu jednotlivých včel s daty obrovského seznamu, který je přístupný online a čítá přes 20.000 druhů včel.

Některé ze zmiňovaných vzorců rozšíření byly již dříve uvažovány, bylo ale obtížné je dokázat, protože data byla neúplná, nepřesná nebo špatně přístupná. Studie nyní přispěla k mnohem jasnějšímu obrazu, kde se na Zemi jednotlivé druhy vyskytují. Jedná se o první krok k možnosti hodnocení rozšíření a případného poklesu populací včel.

Mnoho plodin, zejména v rozvojových zemích, se spoléhá na nativní druhy včel, nikoli na medonosné včely. Právě o těchto druzích ale není zdaleka dostatek dat. Poskytnutí rozumného stanoviska a jeho analýza je esenciální pro udržení biologické rozmanitost i v budoucnosti a zároveň udržení služeb, které tyto druhy poskytují.

Bez základního přehledu nelze interpretovat jejich hojnost; ne dokud nebude pochopeno jejich druhové bohatství a zeměpisné vzorce rozšíření. Nově vytvořená mapa je tak prvním velmi důležitým krokem k budoucímu detailnímu výzkumu včel.


Zdroj: phys.org, Zdroj titulní fotografie: Unsplash, Dmitry Grigoriev
Zmiňovaná studie: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.10.053