V poslední době jsme zaznamenali vysoký nárůst počtu studií zabývajících se efekty psychedelik na lidské zdraví. O některých jste se mohli dočíst i v našem magazínu. Nedávno publikovaný článek sleduje efekty psilocybinu a doprovodné psychoterapie na pacienty s depresí. Po jeho aplikaci dochází k rychlému zlepšení zdravotního stavu pacientů.

Studie publikovaná v časopise JAMA Psychiatry obsahuje výsledky, které hodnotí psilocybin jako čtyřikrát účinnější než tradiční antidepresiva. "Vzhledem k tomu, že většině antidepresiv trvá několik týdnů či měsíců, než se efekt dostaví, mohou výsledky našeho výzkumu přinést průlom v léčbě deprese," říká Alan Davis, spoluautor studie působící na Johns Hopkins University. Veškerá zjištění musí být samozřejmě dodatečně potvrzena navazujícími klinickými výzkumy.

Příslibem jsou prozatimní mírné vedlejší účinky psilocybinu, které zahrnují mírné bolesti hlavy a "rozházené" emoce během procedury. Tradiční antidepresiva většinou doprovází nabírání na váze a nižší sexuální chtíč. Účinek psilocybinu se navíc projeví již během jedné či dvou dávek.

Během studie byl psilocybin podán 24 pacientům, kteří trpěli depresivními stavy několik let. Podstoupili dvě pětihodinová sezení pod dohledem zdravotnického personálu. Průměrný věk účastníků byl 39 let. Žen se účastnilo 16 a můžů 8. Všichni museli vysadit veškerá antidepresiva před nastoupením k pokusu. Dávky psilocybinu byly podány s týdenním odstupem. Během pokusu byli pacienti uloženi na lůžko a zůstali po celou dobu v klidu se zavřenýma očima a se sluchátky na uších.

Výsledky byly hodnoceny škálou GRID-Hamilton, kde bodový výsledek 23 a výše ukazuje na silnou depresi, naopak od 7 bodů níže na absenci deprese. Před podáním psilocybinu byli pacienti hodnoceni průměrně 23 body. Po absolvování obou sezení došlo ke snížení v průměru na 8 bodů. Po jednom týdni od apliikace dosáhlo 50% snížení míry deprese 67 % pacientů a další se přidali během následujících tří týdnů. Po čtyřech týdnech byla polovina pacientů označena za zdravé.

I přesto, že je výzkum velmi slibný, další musí následovat. Autoři studie chtějí sledovat stav pacientů během prvního roku po aplikaci psilocybinu a vyhodnotit další výsledky. Následně budou podpořený dalšími klinickými studiemi.

Zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/
Foto: Gabriel, Unsplash