Migrující ptáci využívají střídání teplot k optimalizaci svého stravování a hnízdění. Migraci zahajují obvykle v závislosti na délce světelné části dne. Další faktory jsou snížení teploty a dostupnosti zdrojů potravy. Na jaře se opět vrací, aby zahájili páření a plození potomstva. Studie Nature Climate Change popisuje, jak klimatické změny tyto faktory ovlivňují a jaký dopad to má na ptačí populaci v Severní Americe.

Výzkum vědců z Cornellovy laboratoře a Univerzity of Massachusetts ukazuje, že noční ptáci Severní Ameriky migrují dříve v závislosti na zvyšující se celkové teplotě. Jedná se o data několika set druhů ptáků nasbíraná v posledních 24 letech. Jak uvedl server Gizmodo, jde o jednu z prvních rozsáhlých studií zohledňujících faktor klimatické změny v migraci ptactva.

Nesmírně zajímavé je pozorovat, že se změny dějí napříč různými druhy. Odlišné strategie tak nehrají roli v "boji" s globální změnou. Načasování jarní migrace bylo posunuté zhruba o 1,5 dne za deset let. To se může jevit jako drobná změna. Avšak jde o posun v celém systému!

Změny mohou být výraznější, pokud se planeta bude dále oteplovat podle naměřených předpokladů. Opět se jedná pouze o jednu část celé skládačky. Musíme vzít v potaz, že změny teploty neovlivňují jenom migrační cykly ale i ostatní týkající se např. množství hmyzu jako zdroje potravy a výkvět rostlin. Otázkou tak zůstává, zda ptáci dokáží udržet krok s těmito změnami.