Kvůli přetrvávajícím suchům a postupnému ničení jejich přirozeného prostředí mohou být ptakopyskové brzy ohroženi vyhynutím. Situaci komentuje studie publikovaná v časopise Biological Conservation pod hlavičkou UNSW Sydney Centre for Ecosystem Science.

Sledovány byly zhoršující se podmínky přirozeného prostředí ptakopysků. Jedná se především o ovlivnění vodních zdrojů, obsazování půdy a klimatické změny. Hlavní autor, doktor Gilad Bino, tvrdí, že akce musí započít co nejdřív, jelikož s postupujícím časem se může situace nenávratně zhoršit.

Podle studie došlo vlivem veškerých změn k poklesu celkové populace ptakopysků téměř na polovinu od dob kolonizace. S dalšími vlnami sucha by mohla vzrůstající křivka nabrat ještě strmější směr. Kvůli takovým změnám totiž dochází hlavně k lokálním ztrátám, které jsou pro dané populace téměř nevratné. V nedávné době tak došlo k označení ptakopysků značkou "Near Threatened", což v praxi znamená, že se jedná o zranitelný druh, který by mohl být v blízké budoucnosti ohrožený vyhynutím.

Podle spoluautora, prof. Richard Kingsforda, škodí ptakopyskům nejvíce rychlý růst měst a dalších obydlích, které zabírají jejich přirozené prostředí. Měli bychom se tak v tomto případě poučit z rizika, které hrozí i koalám a situaci dostupnými prostředky regulovat. UNSW tak bude dále situaci monitorovat.

Foto: Biographic, Douglas Gimesy